Gebouwbeheerders willen effectief kunnen beheren

Gebouwinstallaties zorgen voor `leefbaarheid` van een gebouw. Licht, klimaat, veiligheid of bescherming, een ongestoorde werking, het is tegenwoordig allemaal onmisbaar. Daarnaast consumeren installaties via energiegebruik vaak een groot deel van het exploitatiebudget. Of dat nu voor rekening van de eigenaar of van de gebruiker komt, de prestaties van de gebouwbeheerder wordt in toenemende mate in termen van ‘energieprestatie’ gemeten.

De gespannen (kantoor)gebouwmarkt en de voortdurende roep om hogere energieprestaties maakt dat opdrachtgevers steeds zoeken naar beherende partijen die onderhoud effectief en tegen scherpe tarieven weten uit te voeren of uit te besteden. Daarnaast verwachten ze op strategisch vlak steeds vaker dat de beheerder op een onderbouwde wijze een adviserende rol kan vervullen. De steeds veranderende eisen van klant en omgeving vragen stevige greep op de gebouwinformatie en onderhoudsituatie zodat hier door de beheerder dynamisch op kan worden ingespeeld.

Een samenhangend inzicht in de factoren die hieraan bijdragen is dus in toenemende mate onontbeerlijk. In het leveren van de overeengekomen beheersdiensten en practisch advies tegen aanvaardbare kosten, vertegenwoordigt u als gebouwbeheerder toegevoegde waarde voor uw opdrachtgevers.

MJ-RIGB Techniek-Beheer heeft zich  vanuit haar conceptuele benadering gespecialiseerd in de ondersteuning van u als beheerder waar het gaat om de instandhouding van gebouwgebonden installaties. Wij denken vanuit uw belang mee om aan de eisen van zowel de opdrachtgever als aan die van de gebruiker tegemoet te komen: ongestoorde, veilige faciliteiten en energie- en verbruikskostenzuinige bedrijfsvoering.

Als onafhankelijk adviesbureau is GB Techniek-Beheer als geen ander  in staat  de plannen in ùw belang op te stellen. Afhankelijk van uw vraag kan zij uw gebouwgebonden installaties in elk stadium van de levensduur, globaal of diepgaand in kaart brengen en/of controleren. Daarnaast kan zij -ad hoc of structureel- concrete aanpassingen adviseren. Desgewenst begeleidt zijn ook bij de praktische uitvoering van de adviezen.

Dus, hoe bijzonder een installatie ook is, voor ons is het een gewone installatie. Zoals we alle technische installaties beschouwen met de zorg die zij vragen. Of het nu gaat om de verwarming, de brandbeveiliging of de verlichtingsinstallatie. Zo zijn we in staat om alle installaties die deel uitmaken van het vastgoed in samenhang in een totaalbeeld te vatten. U krijgt een compleet en ter zake kundig verhaal.

Kijk eens verder op onze website: Om wat voor soort objecten het ook gaat, kantoorgebouwen, laboratoria, universiteitsgebouwen, scholen, woongebouwen, theaters, sportgebouwen en zwembaden, we hebben ruime ervaring. Al kijken we voor ù wel steeds met een nieuwe, frisse blik!