Als beheer van zwembadinstallaties -ook- uw zorg is

Een -publiek- zwembad is een bijzonder gebouw. De zwembadinstallaties vormen weliswaar een geheel met de overige technische installaties, ze zijn van essentiële betekenis voor uw bedrijfsvoering. De veiligheid van personeel en gasten staat daarbij op de 1e plaats. En het zwembadwater is om meerdere redenen een risicofactor van betekenis.

zwembad

GB Techniek-Beheer heeft zich  vanuit deze benadering gespecialiseerd in zwembadinstellingen. Vanuit uw belang denkt zij mee met uw zorg om een ongestoorde, veilige, energie- en verbruikskostenzuinige bedrijfsvoering.

Geheel onafhankelijk van partijen en merken stelt ze haar plannen op. Zij is in staat uw gebouwgebonden installaties in elk stadium van de levensduur, globaal of diepgaand in kaart te brengen en/of te controleren. Daarnaast kan zij -ad hoc of structureel- concrete aanpassingen adviseren. Desgewenst kan zij u begeleiden bij de praktische uitvoering van de adviezen.

Dus hoe bijzonder een zwembadinstallatie nou ook is, voor ons is het een “gewone installatie”, die we net als andere technische installaties met de zorg die zij vragen beschouwen (verwarming, brandbeveiliging, verlichtingsinstallatie etc). Zo zijn we in staat om alle installaties in uw zwembad- of sportaccommodatie in een totaalbeeld te vatten. U krijgt een compleet en ter zake kundig verhaal.

Surf eens wat op onze website: al onze diensten gaan zeker ook over uw zwembadinstallaties!
Of lees de zwembadgerelateerde berichten van de laatste jaren: klik hiervoor op categorie “zwembad“.