Skip to main content

Energielabel C voor kantoren

Energielabel C voor kantoren

Met het Energieakkoord is in 2013 een grote stap genomen richting een duurzamer energiegebruik. Om aan de internationale klimaatdoelstellingen voor 2030 in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen zijn wel extra maatregelen nodig. Met een energielabel C verplichting voor kantoren vanaf 2023 wil minister Blok hieraan een bijdrage leveren. Maar er komt […]

Energiemonitoring – kijken is niet genoeg

Energiemonitoring – kijken is niet genoeg

Energiemonitoring –  dat is kijken, zien en dan doen Wat is de overeenkomst tussen energiemonitoring en ‘speeding’ ? Energiemonitoring is een ‘hot’ woord. Waar moet worden bespaard duikt het al snel op. Maar wat betekent het nu eigenlijk? Schaf je het aan en gaat het dan vanzelf? Het antwoord is: nee! Niet alleen omdat niets […]

EPBD aircokeuring verplicht

EPBD aircokeuring verplicht

EPBD aircokeuring verplicht voor koelinstallaties in gebouwen Een EPBD aircokeuring is een energieprestatiekeuring. Sinds december 2013 is deze volgens de Europese richtlijn in Nederland verplicht. Eigenaren of huurders van gebouwen zijn daarbij verplicht om hun installaties -mits het gezamenlijk koelvermogen 12 kW of meer bedraagt- 1 x per 5 jaar te laten keuren op hun […]

Snel besparen met energiemanagement

Snel besparen met energiemanagement

Energiemanagement heeft de toekomst Wie snel resultaat wil boeken met energiebesparing moet beginnen met investeren in   energiemanagement. Een efficient energiemanagementsysteemsysteem (EMS) verdient zichzelf doorgaans binnen een jaar terug (bron: ECN). In feite hebben we het dus niet over  “investeren”: de rekening kan immers gewoon uit het lopende energiebudget worden voldaan! Dit lijkt echter een publiek […]