Split-incentive: wie betaalt en wie verdient aan energiebesparende maatregelen?
split-incentive niet alleen probleem bij huurwoning

het energieneutraal maken van huurwoningen kost de woningbouwcorporaties veel geld

Als het aan de tweede kamer ligt is er een oplossing voor het probleem van z.g. split-incentive bij energiebesparende maatregelen voor huurwoningen in de maak. Split-incentive wordt in dit verband veroorzaakt doordat verschillende partijen verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en daarvoor dienen te investeren, terwijl een derde partij de voordelen van de maatregelen geniet. Waar dit voordeel lagere energiekosten betreft is dit natuurlijk onredelijk want hoe kan de investerende partij haar investering dan terugverdienen? Deze situatie is niet wenselijk en draagt niet bij aan de realisatie van de noodzakelijke energiebesparingen.

Een groot deel van de Tweede Kamer steunt een snelle invoering van een wetswijziging die het woningcorporaties mogelijk maakt om een energieprestatievergoeding (EPV) te vragen voor nul-op-de-meter-woningen. De EPV moet verhuurders stimuleren om huizen vrijwel energieneutraal te maken. Energiebesparende maatregelen (isolatie en HR-vensterglas) zullen dan worden gecombineerd met energieopwekkende voorzieningen zoals zonnepanelen, zonneboilers en/of warmtepompen.

Door de EPV en een (beperkte) huurverhoging kan een verhuurder de vaak forse investeringen in de huurwoning terugverdienen. Waar de huurder voorheen huur betaalde aan de verhuurder en de energierekening aan de energiemaatschappij, zal hij na renovatie naast een lagere energierekening en huur een energieprestatievergoeding aan de verhuurder betalen.

Split-incentive ook belemmering bij de verbetering van utiliteitsgebouwen

Het split-incentive probleem doet zich ook  bij verhuur van bedrijfs- en utiliteitsgebouwen voor. Het eigendom en het gebruik ligt ook hier vaak bij verschillende partijen. Het wetsvoorstel zal voor deze groep echter niets gaan veranderen. Partijen dienen op eigen initiatief met elkaar aan tafel te gaan. Een wettelijke plicht zal er -naar het zich nu laat aanzien- niet gaan komen.
Een andere belemmerende factor is hier vaak, dat de  investeringen niet op voldoende korte termijn zijn terug te verdienen. Een termijn van 5 jaar geldt hier al als lang. Dat is vreemd want 5 jaar betekent toch een rendement van zo’n 20%! De onzekerheid die zo’n termijn met zich meebrengt speelt hier echter parten.  “Wat kan er in zo’n tijd wel niet gebeuren” is de vaak gehoorde redenering. Het gevolg is vooral jammer voor het milieu: weer een mogelijkheid om fossiele CO2-uitstoot te beperken niet benut.

Oplossing voor utiliteitsgebouwen
Trias Energetica Servo

Trias Energetica Servo: “bekijk het energieprobleem vanuit meerdere gezichtspunten”

Ook voor bedrijfs- en utiliteitsgebouwen betaat er een oplossing. Allereerst kan een gecombineerde aanpak van energiebesparende maatregelen met noodzakelijk groot onderhoud hier vaak wel een helpen om tot een gunstige business-case te komen. De z.g. Trias Energetica Servo-aanpak benadert de vraag vanuit meerdere invalshoeken waardoor een beter rendement (en vaak ook een waardevermeerdering van het vastgoed) kan worden bereikt. Lees hier meer in onze blog over dit onderwerp. Wanneer partijen vervolgens inderdaad om de tafel gaan zitten over de EPV lijkt de oplossing binnen handbereik.

 

 

Bronnen:
Kamermeerderheid voor wetsvoorstel dat nul-op-de-meter stimuleert – Renovatieprofs
Brief Vereniging Stroomversnelling aan 2e Kamer pleit voor snelle goedkeuring (pdf)
foto: https://www.rijksoverheid.nl