Houders van badinrichtingen: Vergeet de Zwemwaterwet en bereid je voor op de Omgevingswet

Sinds jaar en dag zijn alle professionals die actief zijn binnen -publieke- zwembaden bekend met de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden, ook wel de WHVBZ genoemd. Voor het eerst in 1984 uitgewerkt in de Bhvbz is deze wet inmiddels ruim 30 jaar oud. Gedurende die periode is zij verschillende keren aangepast.

Omgevingswet

Zwembaden krijgen vanaf 2018 te maken met de Omgevingswet, die 26 wetten waaronder de BHVBZ in 4 AMVB’s integreert

Meerdere pogingen om de WHVBZ om te vormen naar een moderne varant, De Zwemwaterwet, zijn tot dusver gestrand. Ook een laatste poging om de BHVBZ om te vormen strandde medio 2015.
Blijkbaar mag het niet zo zijn want de instanties die zich met de voorbereiding van de wetgeving bezighouden hebben inmiddels ingezien dat de beoogde regels beter kunnen worden ingebed in de Omgevingswet (Ow). Activiteiten als baden en zwemmen blijken naadloos aan te sluiten bij de Omgevingswet.

De wet behelst een vergaande decentralisatie van de regels voor de leefomgeving. Gemeenten krijgen meer ruimte om samen met inwoners en bedrijven integrale keuzes te maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Ow zoals die nu in de steigers staat bundelt bij inwerkingtreding 26 wetten en krijgt 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s):

  1. AMvB 1: Omgevingsbesluit
  2. AMvB 2: Besluit kwaliteit leefomgeving – materiële normen in de AMvBs
  3. AMvB 3: Besluit Activiteiten in de leefomgeving
  4. AMvB 4: Besluit bouwwerken leefomgeving

Onduidelijk is nog hoe de huidige plannen rondom de zwemwaterregelgeving hier in terecht zullen gaan komen al zal er zeker sprake zijn van een meer integrale en decentraal bepaalde aanpak.

De Whvbz en het Bhvbz gaan dus op in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Dat gaat al over een kleine twee jaar gebeuren. Houders van badinrichtingen moeten de Zwemwaterwet snel vergeten. Zij zullen zich moeten gaan instellen op de Omgevingswet. Het streven is nu om deze in 2018 in te laten gaan.

Stand van zaken rondom Ow: Brief VNG aan leden
Omgevingswet:
klik hier

Bron: Houders van badinrichtingen: vergeet de Zwemwaterwet …. – Luc Vosters
Afbeelding: omgevingswet.pleio.nl