28 badkuipen water per persoon per dag!

Weet u hoeveel water u elke dag zelf (direct) gebruikt? 125 liter. Dat zit vooral in douchen, toiletgebruik, drinken en wassen. Maar heeft u enig idee hoeveel water u direct èn indirect gebruikt? 3500 liter! Dat zijn 28 badkuipen vol, elke dag opnieuw. Een enorme hoeveelheid water wordt gebruikt om de producten die wij de hele dag door gebruiken te maken. De meesten van ons hebben hier geen idee van. Zorgwekkender is, dat -het toenemende gebrek aan- goed productie- of drinkwater een toenemende druk op onze aarde legt.

28 badkuipen per dak is een zwembad vol

een mens verbruikt per dag 28 badkuipen water – een klein zwembad per week dus ‘down-the drain’!

Als slechts 3,5% van ons watergebruik direct is, is het vooral zinvol de mogelijkheden te onderzoeken hoe we in de industrie zuiniger kunnen omgaan met water. En in het verlengde daarvan, met energie. In Noordwest Europa is er doorgaans nog weinig van schaarste te merken en ook de lage drinkwaterprijs verleidt ons eerder tot veronachtzaming van dit schaarsteprobleem dan tot bewustwording.
In de landen rondom de Middellandse Zee en in het Midden-Oosten vormt ‘water’ inmiddels al een steeds groter worden probleem. In de situatie in Syrie is het een belangrijke onderliggende oorzaak van de instabiliteit aldaar. De strategische inzet van toegang tot zoetwaterbronnen vormt in de escalatie van de situatie tussen Israel en de Palestijnse nederzettingen in dat land al jaren een heet hangijzer. Geen klein onderwerp dus.

Maar wat kan ìk daaraan doen?

Eèn van die 28 hebben we dus maar zelf in de hand. Maar wat kunnen u en ik aan die andere 27 badkuipen verbruik doen?
De hoeveelheid zoet water op onze planeet is -zowat- constant terwijl de vraag alleen maar toeneemt. Het zal dus een kwestie zijn van het ontwikkelen van waterverbruikbeperkende productieprocessen, efficiente zuivering van afvalwaterstromen en een eerlijke(r) verdeling van het beschikbare water. Dat laatste zal waarschijnlijk de moeilijkste opgave blijken . . .

Wat vindt u? Reageer hieronder en deel uw oplossing en uw mening . . .

Bron: 3500 liter, elke dag opnieuw! – InstallatieProfs