Energiemanagement heeft de toekomst
energiemanagement publiek geheim

dat je energie-effectief kunt besparen met een EMS is een publiek geheim

Wie snel resultaat wil boeken met energiebesparing moet beginnen met investeren in   energiemanagement. Een efficient energiemanagementsysteemsysteem (EMS) verdient zichzelf doorgaans binnen een jaar terug (bron: ECN).
In feite hebben we het dus niet over  “investeren”: de rekening kan immers gewoon uit het lopende energiebudget worden voldaan! Dit lijkt echter een publiek geheim. Het gebeurt nog veel te weinig.

Dat vindt onze overheid ook, reden waarom zij  (het ministerie van EZ) een samenwerking heeft gezocht met de FeDEC (federatie van energieconsultants).

Vereniging van energieadviseurs FedEC gaat het ministerie van Economische Zaken helpen met het doorbraakproject Energie en ICT. Het project richt zich voornamelijk op energiemanagement systemen voor kantoorgebouwen. De resultaten van het project worden gepresenteerd in het congres op Vakbeurs Energie.

Genoemd doorbraakproject is ingesteld in het kader van het huidige regeerakkoord. Het heeft als doel om de toepassing van slimme energiesystemen te versnellen. In opdracht van RVO is er door EnergyGO een inventarisatie opgesteld van systemen en aanbieders van deze systemen, samen met een stappenplan voor de ondernemer of energiemanager die de aanschaf van een energiemanagementsysteem (EMS) overweegt. Markt voor EMS.

De energieadviseur speelt een cruciale rol bij het breder uitrollen van en bekender maken in de markt voor EMS. Kennis omtrent EMS, de diverse systemen en besparingsmogelijkheden dankzij EMS zijn van groot belang. Tijdens de themabijeenkomst van FedEC op 16 maart bij ULC Groep te Utrecht deelde projectleider Tijs Wilbrink van het Doorbraakproject Energie & ICT belangrijke informatie over het project met groep van circa vijftig adviseurs.

Systemen voor energiemanagement nog tè onbekend

‘Leveranciers van EMS en adviseurs hebben een slag te maken met de communicatie over deze systemen, want de klant snapt het al lang niet meer’, aldus Wilbrink. ECN raamt het besparingspotentieel met het inzetten van EMS op 30 tot 50 petajoule (PJ) per jaar. Wilbrink concludeert dat met EMS een grote slag is te maken als het gaat om het realiseren van de doelstelling uit het energieakkoord van 100 PJ energiebesparing voor 2020. Energieadviseurs kunnen helpen met de toepassing van EMS door aan bedrijven te laten zien hoe ze hiermee kunnen besparen. Belangrijke punten rondom EMS zijn:

  • De investering kunnen bedrijven volgens ECN binnen een jaar terugverdienen, meldt Wilbrink.
  • EMS staat in de erkende maatregellijst die de overheid heeft verspreid. Verwacht wordt, dat handhavende instanties komende tijd ook op EMS gaan controleren, gezien toenemende druk vanuit de overheid op energiebesparing.

Het ministerie van Economische Zaken heeft FedEC gevraagd om de lijst met systemen en leveranciers uit te breiden, om klanten zo meer overzicht te geven in de diverse systemen en de besparingsmogelijkheden. Ook kunnen energieadviseurs een bijdrage leveren aan een advies over hoe over EMS te communiceren met de klant. Inmiddels heeft FedEC hiertoe een werkgroep opgericht.

Zelf aan de slag?

RVO.nl biedt ondernemers, vastgoedeigenaren en beheerders op zijn website handvatten om zelf met energiemanagement aan de slag te gaan.

Bron: FedEC helpt EZ met doorbraakproject Energie en ICT – Vakbeurs Energie
(afbeelding: www.geheugencollectief.be )