EPBD aircokeuring verplicht voor koelinstallaties in gebouwen

Een EPBD aircokeuring is een energieprestatiekeuring. Sinds december 2013 is deze volgens de Europese richtlijn in Nederland verplicht. Eigenaren of huurders van gebouwen zijn daarbij verplicht om hun installaties -mits het gezamenlijk koelvermogen 12 kW of meer bedraagt- 1 x per 5 jaar te laten keuren op hun energieprestatie. De maatregel maakt deel uit van een serie maatregelen om het energieverbruik in 2020 met 20% t.o.v. 2013 te verlagen.

Afhankelijk van het opgestelde totaalkoelvermogen schakelt u de juiste EPBD-deskundige in: Van 12 tot 45 kWc (klasse 1) is dat een EPBD-A-deskundige, daarboven (klasse 2 en 3: tot 270 kWc) een EPBD-A-deskundige en een EPBD-B-deskundige. Totaalvermogens boven 270 kW zijn klasse 3 installaties.

Voor het bepalen van deze waarde tellen de volgende installaties mee:

 • koelmachines
 • (multi) splitunits
 • adiabatische koelssystemen
 • VRV/VRF-systemen (zoals sommige inverters)
 • Seizoensopslag thermische energie
 • Warmtepompen

De invoering van de EPBD aircokeuring verloopt gefaseerd met de volgende deadlines:

 • klasse 1 installaties van voor 2004: uiterlijk 2014 gekeurd
 • klasse 2 en 3 installaties van voor 2004: uiterlijk medio 2015 gekeurd
 • klasse 1,2 en 3 installaties van voor 2009: uiterlijk eind 2015 gekeurd
 • klasse 1,2 en 3 installaties van 2009 tot 2014: uiterlijk medio 2016 gekeurd
 • klasse 1,2 en 3 installaties vanaf 1-12- 2013: uiterlijk na 5 jaar gekeurd

Na de eerste keuring dienen alle installaties 1 x per 5 jaar te worden gekeurd.

Wat houdt zo’n aircokeuring in?

De EPBD-deskundige onderzoekt tijdens de keuring de energieprestatie en maakt een adviesrapport op waaruit blijkt op welke punten energie en dus kosten bespaard kunnen worden. Niet alle besparingsadviezen dienen te worden opgevolgd. Het Activiteitenbesluit verplicht eigenaren/huurders echter om maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar uit te -laten- voeren. Overigens heeft het opvolgen van maatregelen vooral voordelen (minder storing/uitval, CO2-uitstoot, meer comfort en een optimaal werkklimaat voor de gebruiker etc).

Klik hier voor EPBD-A en EPBD-B-deskundigen in uw buurt (site: NVKL)

EPBD aircokeuring is geen F-gassenkeuring (STEK-keuring)!

Let op: een EPBD aircokeuring is niet hetzelfde als een keuring volgens het F-gassenbesluit-II. Deze laatste is gericht op het voorkomen van koudemiddellekkage en in groter verband op het terugdringen van het gebruik van koudemiddelen (zoals veel HFK’s) met een hoog GWP (Global Warming Potential) die als broeikasgassen in de atmosfeer terecht kunnen (zullen!) komen.

Onderstaand filmpje (bron: NVKL) geeft EPBD-keuringverhaal nogmaals visueel helder weer. Zo weet een gebouweigenaar of huurder tijdig of en hoe hij actie kan nemen en wie hij daarvoor dient in te schakelen.