Vaak zijn PV-installaties ondeugdelijk  aangelegd

Met het dalen van de prijzen van zonnepanelen (PV-panelen) is er de afgelopen jaren een ware hausse ontstaan van bedrijven die deze installaties -niet alleen aan particulieren- zijn gaan aanbieden. Maar weten die bedrijven wel waar ze het over hebben? Vaak -zo blijkt- zijn PV-installaties ondeugdelijk aangelegd.

De goede niet te na gesproken, maar er zit veel kaf onder het koren. Ga maar na. Midden in het heetst van de crisis in de bouw en al dan niet enthousiast gemaakt door de vele ‘aanmoedigende’ publicaties over de grote (ook financiële) voordelen zijn veel niet electro- installatietechnische ondernemers in deze groeiende markt gedoken. Zo zijn veel PV-installaties ondeugdelijk of met te weinig verstand van zaken gebouwd.

Het lijkt ook zo eenvoudig: paar paneeltjes kopen, met wat steuntjes op het dak bevestigen, twee-draadjes-kastje-in, twee-draadjes-kastje-uit, hup in het stopcontact . . . en daar draait de elektriciteitsmeter al terug. Dat gaat natuurlijk goed zolang het goed gaat. Er kan veel fout gaan en 25 jaar levensduur en profijt, dat haal je niet zomaar.

De wetten van Murphy en  de ‘tand des tijds’

Laten we het hier voor het gemak niet over de kwaliteitsverschillen van de PV-panelen hebben. Daarover staat het internet vol. Nee, stel er zijn klasse A modules geleverd en op het dak gemonteerd. Maar wat heb je dan?

Aan elkaar ‘geknoopt met elektrische draadjes’ heb je om te beginnen een soort van ‘hoogspannings-batterij’ in huis gehaald. Zodra er maar een beetje (zon)licht op valt, is dat al gauw meer dan 200, soms wel 600 volt, die je in geval van nood dus niet zomaar uit zet. Verder ligt daar op dat dak vaak ook een behoorlijk potentieel vermogen (een paar kW voor een huisinstallatie is niks). Alles wat gemaakt wordt kan stuk (en gaàt stuk volgens Murphie’s Law).

De vraag is dus vooral wàt er dan gebeurt . . .
PV-installaties ondeugdelijk - een pv-paneelbrand kan vele oorzaken hebben

een pv-paneelbrand kan vele oorzaken hebben

Wanneer een PV-installaties ondeugdelijk of niet oordeelkundig is aangelegd kan brand ontstaan. Slecht aangebrachte connectoren die de verschillende panelen met elkaar verbinden kunnen overgangsweerstand en daarmee brand veroorzaken. In 2013 haalden pv-paneelbranden al eens het 8-uurjournaal. Toen betrof het een -achteraf bezien- mogelijk wat opgeblazen item (fabrieksfout in 650.000 panelen van een al failliete fabriek). Maar je zal ze maar op je dak hebben en op last van de NVWA uit moeten zetten.

 

PV-installaties ondeugdelijk - bij storm waaien pv-panelen van het dak af

het gevolg van een niet goed berekende of onjuist geballaste onderconstructie

Ook onjuist gemonteerde of onvoldoende geballaste paneelconsoles kunnen oorzaak zijn van gevaar of letsel. PV-panelen vormen grote oppervlakken die buiten -dus in weer en wind- gemonteerd moeten worden. En Nederland kent wat wind! De constructie moet de gevolgen van een storm of zelfs van een windhoos kunnen doorstaan. Dat vraagt wel wat van de installateur. Op platte daken worden de consoles met onder de juiste hoek geplaatste panelen vaak los op het dak geplaatst. Gewichten of grindbakken moeten het geheel dan op z’n plaats houden. Een goed geballaste onderconstructie is dan ook vaak erg zwaar. Is daarmee wel rekening mee gehouden? Een ingestort platdak na een storm (met veel regen op het dak!), dàar zit je op te wachten.

 

Zomaar een paar oorzaken waarbij het behoorlijk fout kan gaan, om nog maar te zwijgen van foute materiaalkeuzes (corrosie), beschaduwing in de loop van 25 jaar door opschietende bomen (opbrengstverlies), onzichtbare microcracks (paneel belopen tijdens montage of door de schoorsteenveger die de schoorsteen kwam vegen (oververhitting/voortijdige uitval) en gebrekkige of op termijn falende aarding (electrocutiegevaar).

Helaas ontslaan ook de installatienormen voor de aanleg van pv-systemen noch de Algemene Installatievoorwaarden waar uw installateur zich bij uw opdracht aan verbindt u niet altijd van rampspoed. Los van die normen is het vakgebied vaak -ook voor hem- nog te jong om u als opdrachtgever te geven waar u recht op heeft: een veilige en duurzame installatie. Met een onafhankelijke opleveringsinspectie kan u veel toekomstige ellende voorkomen. Voor zo’n PV-inspectie bestaan duidelijke richtlijnen (NEN EN IEC 62446; en ook de NEN 1010:2007 e.a. en NEN 3140:2011) waardoor de kwaliteit en juiste aanleg ervan doelgericht kan worden getoetst.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op
Voor meer zekerheid: laat een quick-scan PV-installaties uitvoeren . . .

bron foto’s: masterinsolar.nl, ; dsabeheer.nl