Stichting krijgt snel inzicht in status zwembad met quick-scan

Situaties rondom vastgoed in gebruik veranderen tegenwoordig steeds sneller. Snel actueel inzicht in de status van een gebouw verkrijgen is daarbij vaak noodzaak.  Voor vastgoed is snel inzicht met quick-scans een efficiënte aanpak wanneer op korte termijn zicht op uiteenlopende aspecten van vastgoed gewenst is.

snel inzicht met quick-scans: de vraagstelling
snel inzicht met quick-scans

zo’n mooi plekje wil je behouden . .

Een stichting die een verouderd zwembad bezit en exploiteert wil weten of het zwembad nog 15 jaar langer meekan en zo ja, onder welke voorwaarden:

 • Is instandhouden mogelijk, is investeren nog de moeite waard of wordt het tijd voor de slopershamer? In dat geval kan misschien beter geïnvesteerd worden in een nieuwe accommodatie. De beschikbare onderhoudsgelden kunnen daarbij dan een aardige aanzet geven.
 • Hoe verhouden de kosten van de mogelijke keuzes “zo verdergaan of renoveren” zich tot elkaar?

Een mooi voorbeeld van verantwoorde invulling van strategisch beleid.

Aanpak: Om te beginnen is inzicht in de staat van gebouw en gebouwinstallaties nodig:

 • Hoe oud zijn deze en hoe lang kunnen ze nog mee?
 • Is sprake van achterstallig onderhoud of -verborgen- gebreken?
 • Met welke kosten gaat dat gepaard, nu en in de toekomst

Hierna was de vraag: hoe zit het met de Wet- en Regelgeving? Vijftien jaar is een lange tijd voor een zwembad uit 1971. Met welke wetten en regels hebben we te maken, nu maar ook in de toekomst? Welke consequenties worden nu al voorzien?

Last but not least ‘het milieu’: de komende 15 jaar zal de impact van vastgoed op de omgeving een steeds grotere rol gaan spelen. Aanpassingen die nu worden gedaan bieden weliswaar kansen (besparing op energiekosten) maar vragen ook extra begin-investeringen en onderhoud.

 Het antwoord: snel inzicht met quick-scans middels een combinatie-quick-scan
snel inzicht met quick-scans

quick-scans: globaal, snel doelgericht

Gekozen is voor een combinatie van quick-scans. Ondanks de -beperkte- voorinformatie (wat wil je met een zwembad van 45 jaar oud . . .) is een opname ter plaatse in een dagdeel uitgevoerd. Daarbij zijn gebreken opgespoord en zijn de noodzakelijke onderdelen beoordeeld. Gewapend met een scherpe vraagstelling en de juiste ervaring is in dit tijdsbestek veel boven water te halen. De volgende scans zijn hierbij gecombineerd:

 1. Quick-scan onderhoud
 2. Quick-scan Inzicht in Wet- en Regelgeving
 3. Quick-scan Energieprestatie
snel inzicht met quick-scans

rapportage met gedetailleerd renovatiescenario

De verzamelde informatie is uitgewerkt in een puntsgewijs overzicht dat in een bondige rapportage nader is toegelicht. Inclusief de opname nam dit proces nog geen 2 weken in beslag. De stichting kreeg met dit maatwerkrapport dus snel inzicht in:

 • concrete gebreken en achterstallig onderhoud
 • manco’s bij het voldoen aan wettelijke bepalingen
 • kosten voor oplossen achterstallig onderhoud
 • instandhoudingkostenindicatie voor de komende 15 jaar
 • alternatief: renovatievoorstel voor de locatie incl. een investeringsraming

Al met al had de stichting uit ons voorbeeld binnen 3 weken na hun eerste vraagstelling een uitgewerkt rapport met resultaten, onderbouwing en conclusies voor hun zwembad. Daarmee konden zij verder.

__________________________________________________
klik voor meer over quick-scans of bel of mail ons!
__________________________________________________