Noodzaak van technisch beheer en onderhoud in zwembaden in het nieuws

Op 21 juni 2016 wees de Rechtbank in Den Bosch vonnis in de zaak van de omlaaggevallen luidspreker in zwembad De Reeshof in Tilburg (november 2011). Een moeder raakte daarbij gewond maar haar 5 maanden oude baby overleefde het ongeluk niet.
Niet de installateur van de bevestiging maar Gemeente Tilburg werd ernstige nalatigheid bij het onderhoud verweten. Inmiddels is de door het OM geeiste boete van €60.000,- in het vonnis van de rechter verhoogd tot €76.000,-. Een duidelijk signaal aan de verantwoordelijke partijen. Maar ook aan alle partijen die in vergelijkbare posities verkeren, publieke zwembaden voorop. Eigenlijk overal waar  technisch beheer noodzaak en dienstbaar is aan -publieke- veiligheid.

In de post van 27 juni j.l. is reeds ingegaan op de materiaalkeuze. Uiteindelijk was de directe oorzaak van het ongeval een falende (RVS) ophanging. Maar waar technisch beheer noodzaak is had effectief beheer (controle tijdens gebruik èn adequate opvolging) dit moeten voorkomen. Waar het fout gaat is vrijwel altijd de rol van de mens in het geding. Wat kan hieraan worden gedaan? Meer regels is vaak de Pavlov-reactie . . .

En inderdaad, inmiddels is per 20 juni 2016 het bouwbesluit aangepast. De eigenaar of beheerder van een zwembad is nu verplicht om regelmatig de veiligheid van de gebruikte materialen in een zwembadomgeving te laten onderzoeken (lees hier wijzigingsregeling van het Bouwbesluit 2012) .

Natuurlijk zal duidelijker wetgeving bijdragen aan de veiligheid, zolang deze tenminste adequaat wordt gehandhaafd. De vraag die de betrokkenen zich in dit soort kwesties zullen stellen (of zouden moeten stellen): “heb ìk gedaan wat ik kan?”. Veiligheid blijkt ook hier weer tè belangrijk om aan derden over te laten . . . .

Hoewel technisch beheer noodzaak is, is samen-werken<->samen-controleren de missing link
Als technisch beheer noodzaak is om veiligheid te kunnen waarborgen is een veiligheidcirkel misschien wel een goed idee . .

Als beheer noodzaak is voor zicht op veiligheid is een ‘veiligheidcirkel’ misschien wel een goed idee om die te kunnen waarborgen . . (foto: alternatieve verkaveling van volkstuintjes in Denemarken)

Het blijkt toch steeds opnieuw een oermenselijke eigenschap om je vooral op je eigen perkje te concentreren. Zolang dat er maar “strak bijligt”.

Zonder in detail op de toedracht van het ongeval op de Reeshof in te hoeven gaan weten we dit allemaal wel.  Maar echte veiligheid gaat over de grenzen van ieders perkje heen.

Het wordt tijd dat we over onze perken heen gaan kijken (we zullen waarschijnlijk buiten alle perken moeten gaan). Bijvoorbeeld door te organiseren dat we elkaar -met steeds het doel (dat verloren prille mensenleven) voor ogen- controleren en aanspreken: een soort “Amber-Alert” dus. Zo zullen we ons realiseren dat het een keer niet om ons als individu gaat. Vanuit die betrokkenheid kunnen we samen een veiligheidcirkel rondom dat onbetwiste doel vormen.

Hoe zou zo’n veiligheidcirkel concreet kunnen worden ingericht? In een volgende post wordt hier nader op ingegaan. Uw reacties zijn intussen van harte welkom (zie hieronder).

(wegens vakantie verschijnt de volgende post medio augustus)


Foto: huis-consultancy.nl (bron: pinterest)

Meer over:
veiligheidsdenken: “veiligheidsketen” op Wikipedia
Amber-Alert: amberalert.nl