waar besparing en planning samenkomen

MRI-scan je installatie eens

Een goede conditiemeting is als een MRI-scan

Techniek is meestal onzichtbaar. Zolang het zijn werk doet vraagt niemand zich af hoe dat komt. Het vervult vaak een ondankbare taak, daar is het ‘techniek’ voor. En falen is ook niet toegestaan. Toch?
Een technische ‘MRI-scan’ geeft je zicht op die taak en vertelt je op tijd dat er iets loos is!

Techniek valt vaak niet op. Tot het moment dat het uitvalt. Dan zijn de poppen aan het dansen  en moeten de ‘techneuten’ komen. Die lossen het vaak ook wel op. Maar eigenlijk vindt iedereen dat ‘techniek’ niet mag falen. Dat vraagt om goede spullen en diep inzicht in de staat waarin het verkeert. Een conditiemeting kan voor dat laatste zorgdragen.

Falen van techniek kan duur uitpakken. Dat weten niet alleen de betrokkenen aan de achterkant van die techniek, maar ook zij die de rekening moeten betalen. We weten het best: repareren is duurder dan voorkomen!
Wat voor ons mensen geldt, geldt net zo goed voor ‘techniek’: zorg er goed voor en het gaat lang en betrouwbaar mee. Regelmatig en grondig en diepgaand onderzoek is daarbij essentieël. Een conditiemeting is als een MRI-scan. Net zoals bij een MRI-scan levert een goede conditiemeting middels een gestructureerde observatie van ‘het inwendige’ een meerdimensionaal beeld van de ‘patient’. Ook al blijft het een momentopname, zo’n MRI-scan vormt vaak de basis van een heldere diagnose. Het is zo vaak het halve werk op weg naar het voorkómen van verdere problemen.

Een NEN-conditiemeting is als een MRI-scan
Zie NEN 2767 conditiemeting als een MRI-scan

NEN 2767 conditiescore in woorden

Er zijn vele methoden om een conditiemeting uit te voeren. Bedoeld wordt hier een diagnose-instrument om de onderhoudstaat van een gebouw te bepalen. Bij een conditiemeting moet duidelijk  zijn wat in beeld wordt gebracht en hoe de uitkomst moet worden geïnterpreteerd.
Voor conditiebepaling van gebouwen is de vaak gehanteerde NEN methode opgebouwd volgens de NEN 2767. Iedere methode dient in beginsel duidelijk  te maken:

 • soort inspectie (bijv. visueel, niet- of wel destructief, gebruik van hulpmiddelen)
 • detailniveau (globaal of in detail)
 • waarneming van gebreken (specifiek voor verschillende onderdelen)
 • schaal waarop wordt de conditie wordt gescoord (bijvoorbeeld 0 tot 5 of 1 tot 6)
 • betekenis in woorden van die scores (bijv. 1=hoge kwaliteit, 6 is lage kwaliteit)
 • hoe deelscores tot totaalscores worden verwerkt
 • etc.

Een NEN-conditiemeting kan worden gebruikt om objectief . . . :

 • budgetten voor het onderhoud toe te kennen op basis van bevindingen;
 • investeringsbudgetten op te stellen voor renovaties of andere interne verbouwingen;
 • financiële (verkoop)informatie te verstrekken (zoals onderhoudsachterstanden).
Toepassingsmogelijkheden NEN-conditiemeting

Een NEN conditiemeting kent vele toepassingsmogelijkheden:

 • Nulmeting: uit te voeren direct na oplevering van nieuwbouw of na renovatie. Levert een referentie om in de toekomst naar te verwijzen.
 • Aankoopmeting: als nul-meting maar dan voorafgaand aan een  onderhoud- of verkoophandeling. Heeft als doel -achterstallig- onderhoud in kaart te brengen.
 •  MOP-inspectie: deze vaak zeer grondige inspectie van een gebouw met een aan een langere planhorizon aangepast detailniveau van de inspectie. De conditiemeting vormt de input voor een op te stellen MOP of MJOP over deze -vaak langere- tijdspanne.
 • Herinspectie (cyclisch): deze doelgerichte meting heeft als doel om de werkelijke noodzaak van in de MJOP voorgenomen onderhoudsactiviteiten te toetsen.
 • Correctiegestuurde inspectie: ad-hoc inspectie, heeft vaak een externe aanleiding zoals klachten, bovenmatige storingen of serviceverzoeken.
 • Deskundigeninspectie: wanneer bovenmatig specialisme op een bepaald vakgebied gewenst is.
 • Arbitrage inspectie: deze inspectie wordt in geval een geschil voorligt uitgevoerd (vaak als onafhankelijke 2nd-opinion op een reeds uitgevoerde deskundigeninspectie).
Een MRI-scan vraagt toch ook om een vakman?

Natuurlijk kent de NEN conditiemethodiek beperkingen. Veelgehoorde kritiek richt zich op het “allesuitvlakkend effect” dat een uitgebreide meting vaak als uitkomst heeft: “altijd score 2 tot 3”. En dat terwijl er altijd bepalende uitschieters in een gebouw zitten. Hierin toont de sterkte van de methode  (de grote mate van objectiviteit) zijn andere kant van de medaille. Tegelijkertijd toont deze wetenschap aan, dat dit instrument eigenlijk alleen door vakmensen ingezet zou behoren te worden. Ook hier is het net als met een MRI-scan: die wordt ook niet door de huisarts gemaakt . . .   Een vakman kent zijn gereedschap!


Meer informatie:
ga naar informatieblad NEN conditiemeting
wikipedia.org
NEN.nl -> NEN 2767 (link naar deel 1, versie 2013)

bron foto:
BS+

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Artikelen uit ons archief (op maand)

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE