Energiemonitoring –  dat is kijken, zien en dan doen

Wat is de overeenkomst tussen energiemonitoring en ‘speeding’ ?

Energiemonitoring is een ‘hot’ woord. Waar moet worden bespaard duikt het al snel op. Maar wat betekent het nu eigenlijk? Schaf je het aan en gaat het dan vanzelf? Het antwoord is: nee!
Niet alleen omdat niets vanzelf gaat maar ook omdat het woord vaak niet goed wordt begrepen. Energiemonitoring is meer dan alleen het plaatsen van een ‘slimme meter’ (zo was in november j.l. nog te lezen . . . ).

Energiemonitoring is als te hard rijden

Energiemonitoring is als (te) hard rijden: als je je kop er niet bijhoudt komt het je duur te staan . . .

Vergelijk energiemonitoring met het streven van sommige automobilisten om -laten we zeggen- hun maximum snelheid zonder post van het CJIB op te schroeven. Met alleen het installeren van een radarverklikker bereik je geen besparing op justitiele schikkingen. Je zult je rijstijl actief aan moeten passen aan de informatie die de verklikker en de rest van je omgeving je geeft om dat te bereiken:  Je moet acteren, doen, blijvend opletten en inspelen op de steeds veranderende omstandigheden.

Energiemonitoring begint ook met het plaatsen van een verklikker: een energieverbruiksversie. Vooralsnog komt ‘de post’ hier van het energiebedrijf in de vorm van een -hoge- energierekening.  Door analyse van het verbruikspatroon en kennis van de energieverbruikers ontstaat inzicht in de normaal te verwachten verbruiksbeelden. Daardoor worden afwijkingen ineens zichtbaar: je gaat het ‘zien’. Ook hier gaat de rekening echter pas omlaag als je acteert op de inzichten die de ‘verklikker’ je geeft. En ook hier moet die aandacht niet verslappen!

Energiemonitoring – een goedkope manier van energie besparen

Het inrichten van een monitoringsysteem omvat dus naast -bescheiden- hardware een belangrijk 2e onderdeel: verwerking en analyse van de gegevens. Hoewel ook dit in toenemende mate door apparaten (software) gebeurt speelt de mens-met-kennis-van-zaken hierin voorlopig nog wel even een belangrijke rol.
Uit cijfers blijkt steevast dat rendementen op investering in deze wijze van energiebesparing in orde grootte van tientallen procenten liggen. Daarnaast leidt niet gebruikte -fossiele- energie tot de hoogst haalbare terugdringing van CO2-uitstoot. Daar is de aarde dan weer ‘blij’ mee.

Vraag is waarom energiemonitoring zo moeizaam van de grond lijkt te komen. Het antwoord ligt mogelijk in onbegrip: het geborgd inrichten van zo’n  monitoringproces blijkt vaak ingewikkelder dan gedacht. Daarvoor zijn specialisten nodig, mensen met kennis van processen en van de invloed van de factor ‘mens’ daarop.

Wat ons brengt tot de slotconclusie, die besloten ligt in het antwoord op de vraag:
wat is het verschil tussen energiemonitoring en ‘speeding’ ?

(het eerste zou je wel, het tweede niet moeten doen)

lees meer: artikel NRC besparing door plaatsing slimme meters valt tegen

(foto: banana1015.com)