Voor wie wil verduurzamen maar nog niet weet waar te beginnen
verduurzamen is meten

verduurzamen begint met een verduurzamingplan maar het plan begint met meten . .

Met het besef van de noodzaak tot verduurzamen komt vaak ook de wil tot verduurzamen. De daaropvolgende stap is vaak ingewikkelder: hoe ga je het vervolgens aanpakken?
Natuurlijk kan je ‘gewoon ergens’ beginnen, maar vaak is dat niet zo effectief. Omdat de middelen daarnaast veelal beperkt zijn is het ontwikkelen van een ‘goed strijdplan’ aan te bevelen. Zo’n plan van aanpak brengt structuur en prioriteit aan in je wensenlijstje. Mogelijke maatregelen krijgen daardoor samenhang wat de noodzakelijke investeringen kunnen beperken.

Maak een goed verduurzamingsplan – al kost dat vaak extra tijd

Het opstellen van een verduurzamingsplan kost tijd en inspanning. De kwaliteit ervan is sterk afhankelijk van ‘harde informatie’ van bijv. een gebouw. Niet alleen gebouw- maar ook gebruiksgegevens zijn daarbij van wezenlijk belang. Vaak blijkt dat laatste juist niet beschikbaar. Betrouwbare meetgegevens over het gebruik worden niet frequent of gestructureerd verzameld. Gevolg daarvan is dat het verduurzamingsplan noodgedwongen -deels- op aannames moet worden gebaseerd. Een gemiste kans want waarom niet direct met meten beginnen?

maar wacht niet langer – begin NU met meten

Het spreekwoord klinkt als een open deur: meten is weten.
Door het energieverbruik in de huidige situatie gespecificeerd vast te leggen ontstaat een duidelijk referentiepunt. Verwachte en in later stadium gerealiseerde besparingen kunnen nu helder tegen deze referentie worden afgezet. Meet bijvoorbeeld tenminste dagelijks:

  • gas- en elektriciteitsverbruik totaal (hoofdmeters)
  • verbruikte energie 1: voor verwarming, 2: voor koeling en 3: voor warm tapwater
  • verbruikt drinkwater

Daarnaast kan het energieverbruik verder worden gespecificeerd:

  • verbruikte energie voor pc’s, printers
  • benodigde hulpenergie warmte- en koudeopwekking (pompen en ventilatoren)
  • bedrijven: verbruikte energie voor primaire bedrijfsprocessen
  • etc.

Gespecialiseerde adviesbureaus kunnen hierbij specifiek adviseren waar en hoe zo’n meetprogramma zou kunnen worden vormgegeven. Zij kunnen desgewenst de installatie van de meters organiseren en aansluitend de meetgegevens analyseren.

Verduurzamen begint met meten

Verduurzamen begint met het terugdringen van onnodig energieverbruik. Bewustwording daarvan is de eerste stap. Meten is een eerste stap om tot inzicht te komen. Door analyse van de gegevens kan onnodig energieverbruik worden opgespoord en aangepakt. Meten zal hierna nodig blijven. Immers moet het effect van de genomen maatregelen voortdurend worden bewaakt.


foto: raamstijn.nl