Afsluiten energieprestatiecontract  met een ESCo vraagt om de juiste ‘olie’

Steeds meer gebouweigenaren willen hun CO2 uitstoot verminderen en tegelijkertijd (onderhoud-)kosten besparen. Dat is niet zo onmogelijk als het lijkt. Het combineren van gebouwverduurzaming en onderhoud blijkt namelijk goed mogelijk *). Een goede aanpak daartoe is het afsluiten van een energieprestatiecontract (EPC) met een beheer- en onderhoudsbedrijf,  ook wel een Energy Service Company (ESCo) genaamd. Kenmerkend daarbij is de resultaatsverplichting die wordt overeengekomen.

ESCo’s kunnen gebouweigenaren op velerlei gebied helpen:

 • het effectief uitvoeren van onderhoud en het beheren van vastgoed,
 • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de EPBD regelgeving (energielabel, installatiekeuringen, aircoregeling, etc.),
 • het uitvoeren van een Energie-audit (EED),
 • Wet Milieubeheer en het Energieakkoord.

met en ESCo naar een EPCIn de praktijk blijkt dat het vinden van de juiste partijen om daar vervolgens een EPC mee af te sluiten vaak niet meevalt. Dit proces heeft “wat smeerolie” in de vorm van goede en onpartijdige begeleiding nodig. De inzet van deskundige en onafhankelijke partijen, z.g. EPC-facilitators is belangrijk. Zij kunnen bij uitstek de weg naar verduurzaming van gebouwen op basis van een EPC wijzen en leiden.

Een EPC-facilitator is als de vakman met vetspuit, die een onwillige tandwielkast naar een hogere versnelling krijgt …

De aanpak m.b.v. een EPC-facilitator heeft misschien wat voeten in aarde maar leidt wel gegarandeerd tot het gewenste resultaat.

De EPC-facilitator in de rol van smeermiddel

De rol van een goede EPC-facilitator als bouwer van vertrouwen die tegelijkertijd de juiste afspraken vastlegt en borgt blijkt essentieel om tot het gewenste resultaat te komen.
Hij ondersteunt opdrachtgevers bij de vraagformulering. Daarbij ziet hij erop toe, dat uitvoerende partijen de juiste antwoorden geven. EPC-facilitators kunnen opdrachtgevers helpen met:

 • Opstellen van ambities en een strategie,
 • Het verzamelen van vastgoeddata,
 • Energetische kennis,
 • Het opstellen van goede business cases,
 • Financiële kennis en het zoeken van financieringsmogelijkheden,
 • Afweging welke onderdelen kunnen worden uitbesteed,
 • Juridische en aanbestedingstechnische kennis,
 • Procesbegeleiding bij interne communicatie en bij het besluitvormingstraject,
 • Samenwerking tussen opdrachtgever en ESCo,
 • Bemiddeling bij conflicten.

Maar waar vind je zulke deskundige en onafhankelijke partijen? Hoe borg je de vereiste kwaliteiten?

De kwaliteit van de EPC-facilitator in Europees verband geborgd

Op Europees niveau is de noodzaak om de deskundigheid en betrouwbaarheid van in aanmerking komende partijen de borgen onderkend. Dit is gebeurd in het kader van het GuarantEE-programma. Voor Nederland is het programma door RvO uitgerold. QBIS beheert als certificeringsinstantie de Nederlandse EPC-facilitatorspoule.

“Is mijn gebouw wel geschikt om met een EPC te verduurzamen?”

Niet alle gebouwen en gebouwgebruiksituaties zijn geschikt om via een Energie PrestatieContract met een ESCo te verduurzamen en onderhouden. Op de Nederlandse website van GuarantEE is m.b.v. een check voor gebouweigenaren en -beheerders snel na te gaan of deze aanpak zinvol is.

Is een ESCo iets voor mij? – DOE DE ONLINE CHECK

*) Klik hier voor een eerder artikel “onnovatie is 3 vliegen in 1 klap” over het combineren van gebouwverduurzaming en onderhoud om effectief een energiebesparingsdoelstelling te bereiken. Voor meer informatie over de opzet van een begeleidingstraject van een EPC via een  ESCo neem gerust contact met ons op


Bronnen:
Doe de online check hier (5 minuten)
GuarantEE NL: http://guarantee-project.eu/nl/
RvO: Prestatiecontracten

Foto: