Oude HFK’s op termijn verdacht maar toch nog steeds veel toegepast

Nog maar al te vaak worden “oude” koudemiddelen in airco’s en koelsystemen toegepast. Dingen blijven doen zoals je ze gewend bent, daar lijkt het soms op. Het in 2015 van kracht geworden F-gassenbesluit II gaat daar echter wel een stokje voor steken.  Veel van deze koudemiddelen (HFK’s) worden nl. op termijn verboden.

NVKL: “Wees er op bedacht dat op de langere termijn het gebruik van synthetische koudemiddelen vanuit de internationale en Europese politiek ernstig zal worden teruggedrongen.”

Voor eigenaren en beheerders van gebouwen met koeling is het daarom oppassen geblazen. Veel nu nog nieuw geleverde apparaten bevatten namelijk koudemiddelen (HFK’s) die al vanaf 2020 voor problemen kunnen gaan zorgen.

Wat houd dat F-gassenbesluit dan in?
 krapte op de markt voor HFK's

Door een krimpend productieplafond voor HFK’s zal krapte op de markt voor deze ‘oude’ koudemiddelen ontstaan

Het F-gassenbesluit richt zich op beperking van de uitstoot van z.g. ozonlaagafbrekende en broeikaseffect-bevorderende stoffen. Dit laatste effect wordt uitgedrukt in de z.g. GWP, het Global Warming Potential.

Met name door lekkages uit koelinstallaties en hun hoge GWP zijn zowel CFK’s als HFK’s al sinds jaar en dag een beruchte groep. Op een termijn van vijf jaar worden zowel de nieuwe als de bestaande installaties met HFK’s door de verbodsmaatregelen uit dit besluit getroffen. Enkele voorbeelden:

  • Vanaf 1-1-2020 zullen alle bestaande installaties met koudemiddelen met een GWP > 2500 niet meer met nieuw koudemiddel mogen worden bijgevuld (van 2030 is bijvullen helemaal verboden)
  • Nieuwbouw van installaties met een koudemiddel GWP > 2500 is dan niet meer toegestaan,
  • De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030 (zie afbeelding).
  • Vanaf 1-1-2020 geldt een verbod op de nieuwbouw van installaties met een GWP >2.500 zoals R507 en R404A.
  • Vanaf 1-1-2022 geldt een nieuwbouwverbod voor alle synthetische koudemiddelen. Hieronder valt ook het veel toegepaste koudemiddel 134A.

De eerste tekenen van hamsteren van koudemiddelen uiten zich inmiddels in een toenemende handelsprijs van nu nog toegestane koudemiddelen (eind 2020 dient de wereldwijde productie van F-gassen al tot 63% teruggedrongen te zijn). Daarnaast brengt het F-Gassenbesluit een intensivering van verplichte controles (o.a. op lekkages) met zich mee.

Alles bij elkaar zullen installaties gevuld met “oude” koudemiddelen vanaf 2020 voor veel onzekerheid en mogelijk hoge kosten gaan zorgen.

Wat kan een slimme gebouwbeheerder hiertegen doen?

Kort gezegd: schakel zo snel mogelijk over op koelsystemen met een GWP <150 koudemiddel. Als dat al zomaar kan, gemakkelijk gaat het nog niet. Veel fabrikanten zijn hier nog helemaal niet klaar voor. Er worden nog steeds veel nieuwe systemen geproduceerd en geïnstalleerd met op termijn niet -meer- toegelaten koudemiddelen . Het is dus belangrijk dat de opdrachtgevers de leveranciers en fabrikanten gaan ‘opvoeden’. Deze laatsten hebben er nl. wellicht belang bij om ‘alles bij het oude’ te houden . . .

aanbieders hebben er mogelijk belang bij om ‘alles bij het oude’ te houden . . .

Gaat Carrier ons redden van de opwarming van onze aarde?

Een van de eerste global players die een stap in de goede richting zet is Carrier. Zij brengt een synthetisch koudemiddel (HFE 1234ze) naar de markt dat ook op termijn aan de eisen voldoet. Het komt op de markt onder de naam Puretec. Hoewel de claim van Honeywell (de producent) van een GWP=1 wordt bestreden (o.a. door IOR.org.uk: 26) is de brede toepassing ervan in hun producten zeker een goede stap. Het is echter zaak, dat meer grote partijen dit voorbeeld gaan volgen en niet tot het laatste moment wachten. De vragende kant van de markt (=gebouweigenaren, -beheerders en adviseurs) mogen de aanbieders op dit gebied dus best wat meer dringende eisen opleggen.

opdrachtgevers zouden meer expliciet naar installaties met milieuvriendelijke koudemiddelen moeten gaan vragen.

 


Foto: http://www.uniechemie.nl

Externe bronnen:

GWP volgens Wikipedia

NVKL Nederlandse Vereniging van Koudetechniek en Luchtbehandeling

Meer over uitfasering HFK’s

GWP-waarden koudemiddelen – tabel-pdf (Westfalen.be)

Artikel Carrier Puretec in Installatieprofs.nl

IOR GB: Carrier Puretec (HFE 1234ze) heeft ook met 26 een “zeer lage GWP100” – R744 (CO2) = 1