Het uitvoeren van een functionele inspectie van de verwarmings- en/of koelinstallatie van een gebouw is in veel gevallen gratis: het levert althans meer op dan dat de inspectie kost. Een mooi geval van ‘n quick-win. Maar waarom gebeurt het dan nog zo weinig?

Wat is een functionele inspectie
functionele inspectie

functionele inspectie is feitelijk gratis – doen dus!

Onder een functionele inspectie (FI) wordt verstaan het controleren van de goede werking van een installatie. Van ‘goede werking’ is sprake als de installatie volgens specificaties zijn werk doet en daarbij zo zuinig mogelijk met energie omspringt. We praten hier dus allereerst over de verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties. Dat zijn immers de installaties die de meeste energie verbruiken. Maar ook een zwembadinstallatie behoort hiertoe.
De verlichtingsinstallaties kunnen echter ook behoorlijk wat elektriciteit verbruiken. Wanneer je het goed doet controleer je dus eigenlijk van alle installaties de goede werking en het efficiente gebruik van energie (wat te denken van onnodig sluimerverbruik van computers, printers en toebehoren in datanetwerk . . !). Nee, een functionele inspectie is eigenlijk altijd een goed idee. Dus nogmaals: Waarom gebeurt het dan nog zo weinig?

Degene die betaalt heeft vaak niet het voordeel ervan

De FI richt zich dus op de verwarmings- en/of koelinstallatie van een gebouw. De eigenaar (in veel gevallen ook de verhuurder) is degene die een opdracht daartoe kan geven. Logisch dat hij dan ook de rekening krijgt. De FI en de noodzakelijke aanpassingen aan de installaties gebeuren vervolgens ook op zijn kosten. Het voordeel ervan in de vorm van lager energieverbruik is voor degene die de energierekening betaalt. Laat dat nou toch vaak de huurder zijn. Zonder andere prikkels gaat dit dus niets worden. Ons milieu schiet er als enige bij in. Deze z.g. ‘split-incentive’-kwestie blijkt vaak een grote hobbel op weg naar energiebesparing en CO2-uitstootbeperking.

partijen die eigenaar en gebruiker tegelijk zijn hebben geen excuus meer om niet actie te komen !

Oplossingen om de split-incentive-hobbel te nemen

Gelukkig zijn er nog genoeg partijen eigenaar en gebruiker tegelijk! Dit gelezen hebbend heeft deze groep geen excuus meer om geen actie te nemen. De kans is zelfs groot dat ze de benodigde kosten voor een FI binnen 1 jaar terugverdienen! Dat betekent dat de kosten uit het lopend exploitatiebudget kunnen worden betaald. Het daarna overblijvende budget kan vervolgens voor vervolgbesparingstappen worden gebruikt enzovoort. Op deze manier is geen investering nodig: het balletje begint vanzelf verder te rollen.  Een filmpje legt dit binnen 3 minuten uit.

(Muziek: © Royalty Free Composer -Wouter Siteur www.backgroundmusicforfree.com)

Voor de overige partijen zit er niets anders op dan toe te kijken hoe deze geluksvogels “slapend verduurzamen”.  Dat laatste is natuurlijk niet waar, maar wat let deze groep om eens bij elkaar te gaan zitten en afspraken te maken over een redelijke vergoeding. Via een jaarlijkse korte rapportage van het blijvende effect en een win-win-toeslag op de maandelijkse huurafdracht moet dat toch te regelen zijn.

_____________________________________________________________
Meer over de installatie performance scan weten? Lees verder

Quick aan de gang ? bel of mail ons voor een gepaste aanpak!
_____________________________________________________________


Beeld:  ©2017 Yojoma webservices, Muziek: © Royalty Free Composer -Wouter Siteur
www.backgroundmusicforfree.com)

Bronnen:
RvOnl.nl