Aan welke Wet en regelgeving rond energiebesparing moet ik voldoen?

Veel instanties hebben hun handen vol aan de wensen van hun klanten en hoe daaraan tegemoet te komen. Tot ineens de Omgevingsdienst op de achterdeur klopt om hen in vertwijfeling met een nieuw lijstje verplichte eisen wet en regelgeving op energiegebied achter te laten. Herkenbaar?

Wet en regelgeving – bomen en bos

Ingewikkelde energiewetgeving maakt het zicht op ‘het bos’ vaak lastig.

Begrijpelijk is het wel als het antwoord ‘ja’ is. Want wie weet vandaag de dag nog precies aan welke wet en regelgeving hij op dit punt moet voldoen. En dan liefst nog een beetje snel graag. Kortom: “hoe laat ik mij niet verrassen?”
Het gemakkelijkste antwoord is vaak duur: schakel een specialist in. Geld is schaars dus … Nee bedankt.

Natuurlijk was er met enige moeite ook zonder ingehuurde hulp van buitenaf al veel kennis onder handbereik. Vanaf nu wordt die slag echter veel eenvoudiger.

Nu is er de wetchecker

Met RvO.nl in de lead hebben 3 ministeries onlangs een tool ontwikkeld die de verantwoordelijken binnen een bedrijf al heel snel op weg kunnen helpen.
Voordeel van deze tool is:

  • onafhankelijk en niet-commercieel,
  • meerdere wetten worden gecombineerd: Activiteitenbesluit en de erkende maatregelen (EML), het minimale energielabel C voor kantoren in 2023, het energielabel Utiliteitsbouw op transactiemomenten en de energieaudit voor grote bedrijven,
  • de vragen zijn meerkeuze wat de invoer vereenvoudigt,
  • de uitkomst is specifiek: geldt voor de eigen onderneming,
  • deze geeft in duidelijke taal en in samenhang aan hoe ‘aan de wet’ te voldoen.

De tool maakt het dus mogelijk om zelf binnen ‘n half uurtje een overzicht uit te draaien. Dit kan dienen als basis voor een stappenplan of als specifieke vraagstelling aan een specialist.

Welke informatie is nodig voor een maatwerk overzicht Wet en regelgeving?

De benodigde input voor de tool is in ieder bedrijf beschikbaar, al zal deze wellicht even moeten worden opgevraagd. Het gaat om:

  1. energierekening , uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten
  2. financiële jaarrekening
  3. aantal werknemers
  4. gebouwoppervlak van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie

Voor zover relevant: vraag de gegevens per vestiging van uw onderneming op. Soms vraagt de tool deze gespecificeerd in te vullen.

Proberen? Ja natuurlijk:

Ga naar de wetchecker

________________________________________________________
Vragen?  Op zoek naar een energiespecialist?  Bel of mail
voor antwoorden of voor die vervolgaanpak!
________________________________________________________


De  wetchecker is een initiatief van de ministeries van I&W; EZK; BZK en RVO.nl