waar besparing en planning samenkomen

Goed advies steeds vaker maatwerk

Advies van-de-rol

“Goede raad is duur” is niet voor niets een spreekwoord. Het slaat echter minder op de factuur die een opdrachtgever ter betaling van zijn adviesbureau ontvangt als tegenprestatie voor een rapport of voor raadgeving. Het is meer dat slecht advies duurder is: de -negatieve- gevolgen daarvan kunnen immers groot zijn.

Goede raad is duur, maar slecht advies is (veel) duurder!

goed advies steeds vaker maatwerk

Goed advies duur? Nee, dan slecht advies !

Voor goed advies is kennis van ‘de omgeving’ en de situatie nodig. Dit vereist -naast kennis en ervaring- bij uitstek luisterende vaardigheden van de raadgever en de kunst om goede vragen te stellen. Het vraagt soms extra tijd. Juist in complexe situaties blijkt dit alles belangrijk.
Nu omstandigheden steeds complexer lijken te worden blijkt de behoefte om vraagstukken te (ver) de versimpelen te groeien. Op die manier zullen bepaalde oplossingen namelijk vaker ‘passen’ en volgt vaak een ‘lekker’ standaard en overzichtelijk advies.

Het lot van goed advies is tragisch

Waarom komen we het (uiteindelijk duurdere) slechte advies dan toch zo vaak tegen?

  • Omdat de (hogere) ‘kost’ van goed advies voor de baat uitgaan,
  • De consequenties van conclusies hard kunnen zijn en . . .
  • Het uitvoeren van de adviezen vaak moed en doorzettingsvermogen vraagt.

Om de resultaten van doorgevoerde veranderingen te kunnen evalueren dienen deze meetbaar te zijn. Dit aspect wordt vaak vergeten. Het is echter cruciaal om ‘de baat’ te kunnen kwantificeren.  Is dit inzicht er niet dan blijft alleen een perceptie van ‘de kost’ hangen.
Een gedegen advies is vaak het gevolg van een scherpe analyse. Zo’n inzicht kan in sommige situaties hard aankomen of zelfs ongewenst zijn. Iets minder diepgaand kan dan gewenst zijn.
En als de conclusies er dan liggen kan de implementatie van geadviseerde maatregelen veel vragen van diegenen die daarmee belast zijn.

Goed advies vraagt om goede opdrachtgevers

Duidelijk is dat het verkrijgen van goed advies begint bij een opdrachtgever die dit snapt en bereid is ernaar te handelen. Zo’n opdrachtgever kan de waarde ervan afzetten tegen de gewenste resultaten. Zij snapt dat resultaatbewaking ook op langere termijn van wezenlijk belang is. In een tijd waarin de korte termijnvisie vaak zegeviert vraagt dit moed. Het is echter ook de wijste weg. Vijf eeuwen geleden zei de Florentijnse schrijver en bestuurder Francesco Guicciardini het zo: „Iemand die moedig is, mogen we met meer recht wijs noemen dan iemand die bang is”. Zo horen we het ook eens van een ander.

________________________________________________________________________
Wijze opdrachtgevers, bel of mail eens voor een eerste vrijblijvend advies!
________________________________________________________________________


Foto: herbertprins.nl

Meer over Francesco Guicciardini (1483-1540), een tijdgenoot van Machiavelli: lees zijn Ricordi, een doorleefd levensdocument met meer voer voor zowel opdrachtgevers als raadgevers . . .

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Artikelen uit ons archief (op maand)

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE