waar besparing en planning samenkomen

Aflossing gezocht voor de gasketel

Gasketel wacht op betaalbare èn haalbare aflossing

GASKETEL ZOEKT ALTERNATIEF . . . Tot dusver zijn de opties voor veel huishoudens nog te duur. Tijd voor actie, de overheden voorop

Wie heeft een goed alternatief voor de gasketel? De druk loopt de laatste tijd behoorlijk op. Er gaat geen week voorbij of een nieuw alternatief verdringt zich in de schijnwerpers. Tot nu toe zit de heilige graal er nog niet bij. Leveranciers van warmtepompen, zonnepanelen, houtpelletgestookte cv-ketels, IR-verwarming, ze proberen allemaal om de voordelen van hun producten als ideale weg naar verduurzaming over het voetlicht te krijgen. Over de nadelen en de kosten van die systemen gaat het -meestal- niet. Toch tekent zich langzaamaan een oplossing af.

Recent verscheen (in opdracht van Milieudefensie) het rapport “Van CV-ketel naar duurzame warmte”  door onderzoeksbureau Ecorys. Dit rekent voor, dat de kosten van verduurzaming voor een gemiddeld rijtjeshuis zo’n  € 18.500,- bedragen. Dat bereik je door isolatie van de woning en het installeren van een cv-systeem met een elektrische warmtepomp. Energiebesparing en een duurzame opwekking (met -groene- stroom) gaan hier hand-in-hand.

De kosten voor verduurzaming zijn voor 42% van de huishoudens niet op te brengen

Genoemde kosten voor duurzame vervanging van onze vertrouwde gasketel blijken echter voor de lage en middeninkomens (zo’n 2,5 miljoen huishoudens) niet te dragen. Een grote hobbel op weg naar fossielvrij.

Milieudefensie: “In 2030 moet 80% van de huishoudens van gas af zijn”

Op dit moment telt de woningbouwsector ca. 7,6 miljoen huishoudens, waarvan 96% aardgas gebruikt voor woningverwarming. Het rapport van Ecorys maakt duidelijk dat het bij stijgende gasprijzen rendabel blijkt om 80% van Nederland al in 2030 onafhankelijk van aardgas te maken. Het Groningse gas moet dan zijn vervangen door zo’n duurzaam alternatief. Dit betekent dat er 6 miljoen huishoudens in 13 jaar van het gas af moeten. Echter: zo’n 2,5 miljoen huishoudens kunnen deze kosten dus niet (zonder hulp van de overheid?) opbrengen. Tegelijkertijd worden ze tegen die tijd geconfronteerd met steeds maar oplopende energiekosten. Ze lopen in een energiekostenval waar ze zelf niet uit kunnen klimmen.

Een “oprotpremie” voor de gasketel alléén is niet genoeg

Ook hier blijkt de oplossing niet in ‘een subsidietje’ te zitten. Zowel de Rijksoverheid als de gemeentes maar ook de installateurs en bouwers hebben een deel van de sleutel in handen. Ze moeten de handen ineenslaan, de Rijksoverheid voorop:

  • De Rijksoverheid moet in de eerste plaats de juridische kaders creëren waarbinnen de warmtetransitie tot stand kan komen en ervoor zorg dragen dat het “loont” om over te schakelen op een aardgasvrij alternatief.
  • Gemeenten zijn aan zet om op wijk- of buurtniveau sturing te geven aan de keuze voor een warmte-optie. Ze kunnen ook (al dan niet in samenwerking met provincies) een rol spelen bij het opzetten van financiële ontzorgingsconstructies.
  • Installateurs en bouwers moeten het gaan DOEN. Om dit te kunnen moeten zij beschikken over voldoende personeel met de juiste kwalificaties. Een uitdaging in een tijd van afnemende interesse in het installateursvak.

Cruciaal voor alle partijen in kwestie is, dat ze dan wel de bevoegdheden en middelen dienen te krijgen om hun rol te pakken. Daar is eerst de overheid aan zet!


Foto: HR-Estafette

Bronnen:
Rapport Van CV-ketel naar duurzame warmte door Ecorys
Lees ook onze eerdere berichten:
Gas eraf, maar wanneer? en
Waterstof vervanger van aardgas

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Artikelen uit ons archief (op maand)

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE