De onderhoudsbehoefte van duurzame installaties – deel 1
Duurzame installaties

Zoals alle installaties hebben ook duurzame installaties door gepland onderhoud de langste levensduur

In eerdere artikelen van deze serie is ingegaan op een concept om een zwembad te verduurzamen.  (Hoewel er speciaal naar een zwembad is gekeken is het ook op andere gebouwen van toepassing). Alternatieven voor de energieopwekking en het warmteverdeelsysteem zijn besproken.
Ditmaal is de vraag: “Wat is de onderhoudsbehoefte van zo’n verduurzaamde installatie” Of anders gezegd: “Vragen duurzame installaties meer of complexer onderhoud dan de conventionele op verbranding gebaseerde warmteopwekking?”

Kijkend naar enkele belangrijke elementen van zo’n duurzame installatie zien we al snel, dat die onderhoudsbehoefte best wel meevalt.

Warmtepomp als hart van de duurzame installatie

In het besproken concept vormt de warmtepomp het hart van de opwekking . Dit installatiedeel bestaat al vele tientallen decennia. In de meest voorkomende vorm kent het geen kinderziektes meer. De noodzakelijke koelcompressor in zo’n systeem bevat echter meerdere bewegende delen. Dat gegeven betekent potentieel een hogere onderhoudsgevoeligheid. Echter kunnen de grote compressorfabrikanten ze tegenwoordig zeer betrouwbaar en goedkoop produceren. Een ander aspect gaat over de gebruikte koudemiddelen. Systemen met grotere vermogens kunnen onder de regels van het F-gassenbesluit vallen. Daarnaast zijn 5-jaarlijkse keuringen door een koeltechnisch bedrijf verplicht (aircokeur). Door slimme componentkeuzes kan de hoogte van zulke bijkomende kosten soms echter beperkt blijven. Vergeleken met een -grotere- gasketel is de onderhoudsbehoefte van een warmtepomp niet ingewikkelder. Ook wijkt de levensduur van een warmtepomp niet essentieel af van die van een gasgestookte cv-ketel.

Warmtewisselaars voor uitwisseling van energie

Het doel van warmtewisselaars (zie derde artikel) is het terugwinnen van warmte die anders wegstroomt. Een warmtewisselaar bevat geen bewegende -of slijtende- delen en heeft vaak een lange levensduur. Zolang hij niet inwendig vervuilt, vereist hij geen onderhoud. Wel dient het materiaal bestand zijn tegen de uitwisselingsvloeistof (door een z.g. water/waterwisselaar kan bij sommige toepassingen zout water stromen). Om vervuiling te voorkomen zijn echter vaak wel filters opgenomen. Het schoonmaken daarvan is echter geen complexe zaak. Voor een goede werking van de wisselaar is het niettemin belangrijk dat op deze taak niet wordt bezuinigd. Onnodige kosten t.g.v. reparatie of een slechter energetisch rendement kan dan het gevolg zijn. Veel voor dit doel gebruikte platenwarmtewisselaars zijn echter demontabel. Ze zijn in dat geval relatief eenvoudig te reinigen. Zijn ze vervuild maar niet demontabel dan moet worden gespoeld.

Over twee weken het vervolg op dit artikel: warmtebronnen en de houtpellet cv-ketel

(Dit is het achtste artikel in een serie over het circulaire zwembad, die medio augustus wordt vervolgd)


Foto: UDP – uw dynamics partner

Bronnen:
Lees hier meer over de verplichte Aircokeur in het kader EPBD voor koeltechnische systemen