Laat verduurzaming niet zweven maak het ook financieel concreet
verduurzaming financieren

Wil je verduurzaming financieren, dan staat de zak geld niet direct voor de deur…

Met de noodzaak om te verduurzamen komt (samen met de technische vraag) de financiële vraag om de hoek. Hoe is verduurzaming te financieren?
Voor veel utilitaire gebouwen is dit namelijk een complex probleem, in het bijzonder wanneer de eigenaar niet de gebruiker is maar het pand verhuurt. De zogenaamde “split-incentive dilemma” leidt ertoe dat de eigenaar -verplicht tot het nemen van energiebesparende maatregelen- niet die neiging heeft omdat hij wel de lasten maar niet te lusten daarvan heeft. Meer over deze bijzondere vorm van verduurzaming financieren in een volgend artikel.  Maar allereerst: de ‘eenvoudige’ geldbronnen.

Verduurzaming financieren uit het meerjarenonderhoudsfonds

Een zekere financieringsbron -mits gedekt door een voorziening- vormt het onderhoudsfonds. Hieruit worden geplande en noodzakelijke onderhoudsmaatregelen  betaald. Een frequent geüpdate meerjarenonderhoudsplan vormt hierbij de op feiten (inspecties of conditiemetingen) gebaseerde onderlegger. Door echter specifieke verduurzamingsmaatregelen met (in loop van de tijd gezien) verwacht onderhoud te combineren hoeft de gebouweigenaar alleen voor de meerkosten aanvullende financiering te zoeken. Bijkomend voordeel is dat de businesscase (TVT) vaker positief uitpakt. Werkzaamheden kunnen zo worden geclusterd wat voor de gebruiker weer tot minder overlast leidt.

Verduurzaming financieren vanuit subsidies en fiscale maatregelen

Hoewel aan vele spelregels gebonden, vormen subsidies of gunstige financieringsvormen vaak wel nèt dat kleine stukje “lift” wat nodig is om een geplande maatregel van de grond te krijgen. Van subsidieland is echter vaak geen goede ‘landkaart’ voorhanden. Een subsidiespecialist kan hier van groot nut zijn. Hij kent de vele -vaak kronkelige- wegen en is daardoor de aangewezen persoon om de haalbaarheid van een aanvraag op voorhand betrouwbaar in te schatten.

Verduurzamingsfonds – eigenlijk een “must”

Dat verduurzaming geld kost onderkent iedereen. Dat het geld oplevert zien de meesten ook nog wel. Maar: doordat de kosten voor de baten (besparing op energiekosten) uitgaan zijn wel aanvullende fondsen nodig. Het aanleggen van een verduurzamingsfonds om de eerste meerinvesteringen uit te financieren is zo bezien onvermijdelijk.
Wanneer de besparingen enkel en alleen of ook ten goede komen aan ditzelfde fonds is sprake van een zogenaamd revolverend verduurzamingsfonds. Het grootste voordeel daarvan is een beperkte(re) jaarlijkse suppletie. Wanneer de looptijd ervan verder lang genoeg gekozen wordt komen hiermee ook maatregelen met een lange terugverdientijd in beeld voor uitvoering. Helaas lukt deze opzet voor veel vastgoedeigenaren met huurders vaak dus niet: “waarom zouden wij huurders moeten bijdragen?”. Zolang ze contractueel geen afspraken overeenkomen en vastleggen hebben ze elkaar in de houdgreep.

In een volgende blog zal verder worden ingegaan op dit split-incentive dilemma en hoe het te lijf te gaan.


foto: vvebelang.nl

bronnen:
DMOP: een duurzaam MJOP integreert onderhoudplanning met verduurzaming
maatschappelijk vastgoed: lees meer over dit onderwerp op RvO.nl
consumenten: lees verder op milieucentraal.nl en op vereniging eigenhuis.nl