Verduurzamingsproces inrichten vraagt commitment op hoogste niveau

Verduurzaming is een veelbesproken maar vaak vooral in algemene termen beschreven onderwerp. Want hoe richt je een verduurzamingsproces nu concreet in? Voor de duidelijkheid: we hebben het hier niet over het hap-snap-energiebesparen (Led-peertje hier, isolatietje-daar) maar over de overtuigde aanpak: je wilt aan de slag. Een serieuze aanpak met een visie op lange termijn dus. Dit is ‘Chefsache’: Laat de directie hier goed over nadenken en er een besluit over nemen. Het zal in de meeste organisaties uiteindelijk op alle niveaus van invloed zijn. Deze stap is erg belangrijk. Het is een belofte waarmee de directie zich committeert aan het bereiken van het gestelde doel.

Omvang en doel op lange termijn – concreet en meetbaar PvA

Stel een Plan van Aanpak op. Vooraf dient duidelijk te zijn wat de omvang van het verduurzamingsproces is. Wanneer verduurzaming van een gebouwenportefeuille aan de orde is moet steeds duidelijk zijn om welke gebouwen het gaat. Zicht op zaken als eigendoms- of gebruikshorizon van ieder afzonderlijk gebouw is daarbij essentieel. Ook is het belangrijk om het uiteindelijke doel zo nauwkeurig mogelijk en met visie te omschrijven. “Wij willen in 20xx alle gebouwen van gas af hebben” is natuurlijk een helder voorbeeld. Nadeel van deze keuze is echter dat het tè sterk in een bepaalde oplossingsrichting stuurt: tot 20xx  kan er nog veel veranderen in de wereld. Wellicht bestaat er tegen die tijd uit groene elektriciteit geproduceerd groen gas…

verduurzamingsproces

Meten wat je bereikt = cruciaal voor het verduurzamingsproces

Zorg dat de weg naar je doel meetbaar is. Zo kunnen de vorderingen op weg naar tussenliggende doelen steeds in concrete termen inzichtelijk blijven.

  • Maak de verduurzaming van de energieverbruiken niet alleen in bespaard geld inzichtelijk. Door de verbruiken met de juiste CO2-uitstootfactoren te vermenigvuldigen is een ‘verschuiving’ van gasopgewekt energieverbruik naar groen verbruik in één getal uit te drukken.
  • Gebruik voor die berekeningen geen algemene factoren. Iedere elektriciteitsleverancier heeft tegenwoordig zijn eigen stroometiket, dus waarom zou je?
Richt het proces resultaatgedreven in

Start- en uitgangspunt voor zo’n meetcyclus is het actuele energieverbruik per gebouw ten tijde van de start van het verduurzamingsproces. Door gaandeweg steeds van dezelfde energiemeters en verbruiken uit te gaan ontstaat een helder beeld van de vorderingen. Deze ontwikkeling vastleggen lijkt een open deur, maar wel een die men niettemin vaak gewoonweg vergeet.

Meten wat je bereikt – iemand belasten met die taak – is cruciaal in het proces

Het aanstellen van een ‘verduurzamingsaccountant’ die gaandeweg het proces toeziet op het behalen van de verwachte resultaten is dan ook zinvol.  Zolang het onderwerp ‘geld’ betreft is niemand verbaasd een accountant of boekhouder op zijn of haar pad te vinden. Waarom zou het bij zo’n belangrijk onderwerp als ‘CO2-uitstootreductie’ ineens anders zijn?

Als het zo voor de hand ligt, waarom gebeurt het dan zo weinig?

Tja dat is een goede vraag. Meten wat je bereikt, iemand met die taak belasten als ware het de bedrijfsaccountant, het moet eerst allemaal worden ingericht. Het kost tijd, gevecht tegen onbegrip, en het vraagt voortdurend focus. Al met al voldoende redenen om het dan maar niet te doen. Maar geen enkele die hout snijdt.
Dus: stel je doel, zorg dat je de weg kunt volgen zodat je niet verdwaalt. Ga dan aan de slag!


foto: redbubble.com

Bronnen:
lees hier meer over het gebruik van CO2-uitstootfactoren
lees hier meer over de zin en meetbaarheid (van CO2-uitstoot)