In een eerder artikel is het belang van een “goede scheidsrechter” behandeld waar het aankomt op handhaving en beoordeling van de resultaten van een prestatiecontract. Het beeld van een wedstrijd tussen opdrachtgever en serviceprovider werd daarbij opgeroepen. Deze scheidsrechter kon de NEN conditiemetingkaart trekken.

Toch is dit maar een stuk van het prettige-wedstrijd-verhaal. Want zelfs de beste scheidsrechter staat nergens zonder een samenhangende, doorleefde set heldere spelregels. Prestatiecontract en spelregels kunnen niet zonder elkaar. Waar de conditiemeting als ‘enige spelregel’ wordt gesteld kunnen partijen al gauw in de problemen komen. Betekenis en interpretatie van dit “beoordelinginstrument” van de geleverde prestatie kan een strijdpunt worden. Er zijn meer spelregels nodig.

Aan de slag met prestatieafhankelijk onderhoud? Dan is prestatiecontract en spelregels breder dan sturen op de NEN conditie alleen.

Zo maakt een methodiek voor risicobeoordeling van gebreken standaard deel uit van de NEN 2767 maar wordt dit aspect maar zelden als KPI qua prestatiecontract en spelregels ingezet. En dat terwijl het aspect ‘risico’ voor de opdrachtgever een heel andere betekenis heeft dan voor de service-provider. Voordeel hier is ook weer de relatief eenvoudige meetbaarheid en de set normen die eraan te koppelen is.

Een andere groep KPI’s die ook vaak wordt ingezet als spelregel zijn natuurlijk ruimteatmosferische grootheden zoals temperatuur, RV, CO2, verlichtingseisen. Middels een goed ontworpen klimaatbeheersingsysteem en de benodigde elektronica is ook deze set KPI’s eenvoudig te beheren en te toetsen.

Andere KPI’s in je spelregels

Eerdergenoemde te beoordelen KPI’s zijn nog relatief voor de hand liggend. De noodzaak tot intergratie van groot onderhoud en vervangingen met verduurzamingsmaatregelen zal de komende jaren alleen maar toenemen, zo valt te verwachten. Zo wordt een set voor ‘energieprestatie’ dus steeds belangrijker.
Maar een KPI dat “alle gemelde storingen voor 95% binnen 2 uur opgelost moeten zijn” is vaak helemaal niet nodig. Het is soms zelfs contraproductief! Laat de serviceprovider in de contractvormingsfase gerust meedenken over een KPI-vorm die over-en-weer wel bijdraagt aan zowel het gewenste resultaat als aan een prettige wedstrijd.

Maar wat te denken van een KPI die op het primaire proces van de opdrachtgever betrekking heeft: Serviceprovider organiseert project over duurzaam energiegebruik voor opdrachtgever “school”.

_____________________________________________________________________

Op zoek naar samenhang en evenwichtig beleid?  bel of mail ons gerust!


Foto: doelbeelden.nl

Bronnen:
Niet overtuigd? Lees het artikel Prestatiecontracten? Liever niet! eens:
RVO – Leidraad prestatiecontracten V3.0