Een goed beheerbare vastgoedportefeuille staat of valt met een goede wijze van bouwdeelclassificatie. Een veelgebruikt systeem binnen het vastgoedonderhoud is de z.g. NL-SfB methode. ( Lees hier meer over deze classificatiemethode). Deze methodiek kent een lange geschiedenis en ontwikkelt nog steeds door want ondanks z’n leeftijd kent de NL-SfB zwakke plekken. Vraag is: NL-SfB hoe staat ‘t nu?

Met name de gebouwinstallaties blijken er moeilijk in onder te brengen.
Het is bijvoorbeeld vaak onduidelijk hoe moderne installatiesystemen kunnen worden ondergebracht in de ‘klassieke’ NL/SfB. In het kader van de herziening van de NEN2699 doet de huidige beheerder, Bimloket.nl daarom een voorstel voor noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van met name de coderingen en omschrijvingen van de klassen voor technische installaties (W en E)

De NL-SfB codering kent een gelaagde opbouw. Zij brengt overzicht in de samenstellende bouwdelen van welk gebouw dan ook. De NL-SfB draagt zo haar steentje bij aan beter beheer.

NL-SfB hoe staat ‘t met de technische installaties

Eind december 2018 is door Bimloket.nl een betaversie op 3 posities van de gewijzigde tabel online gezet met het verzoek om commentaar. Het is de bedoeling dat begin 2019 de volgende uitwerking wordt afgerond. Binnengekomen commentaar wordt daarin meegenomen, zo meldt de website.

Belangrijkste wijzigingen

Wat zijn de meest opvallende wijzigingen in het voorliggende ontwerp? Allereerst verhuist de warmteopwekking (H51) in zijn geheel naar H56. Dat hoofdstuk gaat nu verwarming heten. In H56 is vervolgens met wat sub-hoofdstukken geschoven.

Bij de gassen gaat vacuüm scheiden van perslucht: het krijgt een eigen paragraaf onder 54 (54.6)

Nieuw is H59 met de naam Werktuigkundige brandbestrijding. Hieronder vallen gasblus-, sprinkler- en brandventilatieinstallaties.
Bedrijven die de NL-SfB codering in het verleden wat ‘losser’ hanteerden gebruikten echter H59 nog wel eens om zwembadinstallaties in onder te brengen. Zij konden deze installaties echter al langer kwijt onder sub-hoofdstuk 53.3 water; bedrijfswater, en 53.34 water; bedrijfswater, zwembad-watersysteem. 

Een tweede -voorgenomen- nieuw hoofdstuk is H69 Bouwkundige voorzieningen. Deze benaming komt nogal verwarrend over aangezien de knip tussen de hoofdstukken 10 t/m 49 voor bouwkunde en 50 t/m 74 voor installaties altijd erg geruststellend was. De bedoeling is echter dat onder H69 aan installaties gerelateerde bouwkundige voorzieningen zouden kunnen worden opgehangen. Een voorbeeld daarvan zijn bluswater- of zwembadwaterkelders, bouwkundige luchtbehandelingskanalen en opstelpunten voor installaties. Of de bedenkers van de revisie dit voor ogen hebben is echter nog de vraag: Opgepast moet worden, dat de eenvoud door deze aanpassing niet sneuvelt in pogingen om meer finesse.

NL-SfB hoe staat t met de planning

Te oordelen aan de vele naamsveranderingen van sub-hoofdstukken in de betaversie wordt duidelijk dat Bimloket.nl nog met diverse naamgevingen worstelt. Toegegeven: het is dan ook niet eenvoudig om in enkele tientallen letters heldere, onderscheidende en toch ook complementaire benamingen namen te bedenken. Een goede leeswijzer bij de aankomende versie lijkt daarom een goed idee. Het is de bedoeling dat Bimloket.nl begin 2019 de uitwerking van de herziene NL-SfB op 4 posities afrondt.

______________________________________________________________________

Op zoek naar samenhang en evenwichtig beleid?  bel of mail ons gerust!


Afbeelding: www.bdb.nl

Liever zelf zien? Ga dan naar de website Bimloket.nl voor de betaversie