Waterstof hoe staat ‘t daar eigenlijk mee? Blijft waterstof (chemische formule H2) de eeuwige belofte of gaat het een glorieuze toekomst tegemoet? Goede vragen die niet 1-2-3 te beantwoorden zijn. Het laatste woord is er in ieder geval nog niet over geschreven, want wie het woord aan een zoekmachine toevertrouwt is daarna nog niet klaar.

Om te beginnen: waterstof is geen brandstof maar een energiedrager. Bij verbranding komt warmte en zuiver water vrij. Het komt in vrije vorm niet voor maar moet gemaakt worden. In een eerder artikel op deze website is op een specifieke toepassing ervan ingegaan, nl. als vervanger van aardgas. Bij toekomstige grootschalige toepassing hoort ook grootschalige duurzame aanmaak van die waterstof. Hoewel niet de enige manier, productie uit groene stroom en water is wel een kansrijke.

Kenmerk van de bekendste soort groene energie, zonne- en windstroom is namelijk dat ze eigenlijk allebei “maar komen aanwaaien“: je hebt er gewoon geen vat op wanneer en hoeveel dergelijke installaties produceren. Gevolg: soms heb je teveel en soms te weinig. Zou je wat je teveel hebt in de vorm van waterstofgas op kunnen slaan, dan kan je dat op meerdere manieren op een later tijdstip weer gebruiken: direct door verbranding of na omzetting tot elektriciteit m.b.v. een brandstofcel. Maar hoe doe je dat veilig?

Waterstof en veilig gebruik

Er is in het verleden al veel onderzoek verricht naar veilige manieren van transport. Tot dusver gebeurt het vervoer vooral in flessen onder hoge druk. Belanghebbende partijen benadrukken echter in toenemende mate de geschiktheid van ons kwalitatief hoogstaande gasnet voor transport van waterstof. In combinatie met grootschalige productie uit overtollige windstroom zou dat natuurlijk een mooie tweede toekomst voor dat gasnet zijn. Wie echter de eigenschappen van H2 opzoekt moet tot de conclusie komen dat zo’n overschakeling alleen na een gedegen analyse van de gevaren en met dito voorzorgsmaatregelen mag gebeuren. Eigenschappen als “lage ontstekingsenergie” en “lage zelfontbrandingstemperatuur” zullen ongetwijfeld tot speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik moeten leiden.

Explosie van een plastic bekertje met waterstofgasbellen – vòòr en nà aansteken met een aansteker: daar zit energie in!

(2-improve.com)

Nu de kreet “van aardgas los” zo breed omarmd wordt is het zaak dat we niet lichtvaardig met een eventuele omschakeling naar waterstof omgaan. Natuurlijk is het belangrijk om de voordelen ervan te benadrukken. Maar dat betekent niet dat de nadelen onderbelicht mogen blijven.

______________________________________________________________________

Op zoek naar samenhang en evenwicht?  bel of mail ons gerust!


foto/compilatie: stills uit video 2-improve.com

Enkele weetjes over waterstof op zelf energieproduceren.nl
Lees dit artikel over de vele mogelijkheden van waterstof voor de industrie

Een artikel over de -evidente- gevaren die aan waterstof kleven
..en een artikel dat de inzet van waterstof kritisch bevraagt.
Lees dit artikel in pt i-m over de rentabiliteitsvraag van waterstof
..of een artikel dat de waterstofketel met de warmtepomp vergelijkt