De lucht-water warmtepomp is een notoire herriemaker

Klimaatwet of niet, de verduurzaming van Nederland zal gestaag doorzetten. Dat is in ieder geval wel de verwachting (of de hoop). Veel individuele verduurzamingsprojecten zetten daarbij in op een lucht-water warmtepomp. De reden daarvoor is rentabiliteit, aangezien zowel het ontwerp als de realisatie van zo’n systeem relatief eenvoudig is. Kenmerkend voor zo’n lucht-waterwarmtepomp is de buitenlucht die als warmtebron fungeert. Op individueel woningniveau ziet zo’n warmtepomp er nog het meeste uit als een buitenunit van een uit de kluiten gewassen airco. Dit apparaat staat dus buiten: de buitenlucht wordt immers aangezogen en tijdens passage door de unit afgekoeld (de “warmte” moet er uitgehaald worden). Zowel het draaien van de ventilator en de compressor als de passage van lucht gaat gepaard met de nodige geluidsproductie, iets wat in een druk bebouwde woonwijk natuurlijk niet wenselijk is. En zo dringt de vraag zich op: “wat vindt de wetgeving hiervan?”

De belangrijkste Nederlandse wetgeving op bouwgebied is het Bouwbesluit. De meest recente versie stamt uit 2012 maar rept hier met geen artikel over. Sterker nog, Nederland kent geen regels die specifiek op de geluidsbeperking van warmtepompen zijn gericht. Er zijn wel geluidsregels opgenomen in Ecodesign, maar die zijn niet streng genoeg om geluidsoverlast te beteugelen. De overheid, meer specifiek het ministerie van BZK, is inmiddels voornemens om nieuwe eisen in het Bouwbesluit op te nemen.

lucht-water-wp-herriemaker

Voor de omgeving vormt een lucht-water warmtepomp door zijn geluidsproductie vaak een belasting. Op dit moment gelden hier nog geen regels voor.
Dat gaat binnenkort veranderen.

(met alle gevolgen van dien…)

Eisen geluidsproductie lucht-water warmtepomp

Onderzoek door bureau Sira Consulting heeft een geluidseis opgeleverd, die van de voorgenomen wijziging van het Bouwbesluit deel uit zal maken. Naar verwachting begin 2020 zal de nieuwe eis van kracht zal zijn. Kort samengevat zijn er drie verschillende situaties voorzien:
1) Bij aangrenzende nieuwbouwwoningen (geschakelde bouw) mag een buitenunit op de perceelgrens met de buren maximaal 40 dB veroorzaken.
2) In een nieuw appartementengebouw mag een buitenunit ter hoogte van een raam of deur van aangrenzende woningen maximaal 40 dB veroorzaken .
3) Bij het plaatsen van een nieuwe warmtepomp gelden voor renovatie zowel als nieuwbouw dezelfde eisen.

Voor bestaande woningen met een bestaande warmtepomp wordt volgens het huidige voorstel geen aparte regelgeving in het Bouwbesluit opgenomen. Gemeenten kunnen er -op basis van de Woningwet- echter eisen voor vaststellen (en handhaven).

Voor de omgeving -die doorgaans niet om een dergelijke warmtepomp heeft gevraagd- is het stellen van geluidseisen een goede zaak. Het mag echter duidelijk zijn, dat dit tot kostenverhoging en in -sommige/veel- gevallen tot een negatieve rentabiliteit van dit type warmtepompoplossing zal gaan leiden. Hoewel het rapport van bureau Sira Consulting inhoudelijk ingaat op de diverse aspecten van kosten samenhangend met noodzakelijke geluidsdrukbeheersing blijkt een betrouwbare inschatting nog lastig. Of de nieuwe geluidseisen de noodzakelijke overstap van gas naar alternatieve warmtebronnen voor ruimteverwarming gaan vertragen valt dus nog te bezien.

______________________________________________________________________

Op zoek naar stille verduurzamingskracht?  bel of mail ons eens!


foto: www.installatie.nl

Bronnen:
Artikel vakbladwarmtepompen.nl gaat in op maatschappelijke kosten
Rapport ‘Effectmeting wijziging Bouwbesluit 2012’ door Sira (pdf)
Leidraad geluidshinder en gezichtshinder lucht-water warmtepomp (leden)