Markt kijkt beter naar uitdager cv-ketel

Langzaamaan kan -ook bij een breder publiek- het woord “warmtepomp” niet alleen maar op vragende gezichten rekenen. In de media wordt dit apparaat zelfs in toenemende mate op het schild gehesen als zou het de gedroomde vervanger van die gouwe ouwe cv-ketel zijn. Tegelijkertijd lijken de minpunten van de inzet ervan ook steeds vaker aandacht te krijgen. De warmtepomp krijgt kritiek. De oorzaak is dan helaas toch vaak gebrek aan kennis over hoe het apparaat optimaal in te zetten. Maar ook gebrek aan kennis bij de publicerende medium kan leiden tot tendentieuze berichtgeving. Duidelijk is in ieder geval dat je de cv-ketel niet “zomaar”voor een warmtepomp moet vervangen.

Is de kritiek terecht?

De warmtepomp maakt een stormachtige toepassingsontwikkeling door. De dringende wens om onze gebouwen en huizen onafhankelijk van gas te maken dwingt ons om goed naar de mogelijke oplossingsrichtingen te kijken. Een kritische benadering is daarbij op zijn plaats. Het moment dat de early majority als volgende groep gebruikers van de warmtepomp de ontwikkeling van apparaat en toepassing een boost gaat geven is daar. Deze groep kenmerkt zich door kritische grondhouding en door een minder welwillende ‘innovatiepassie’ dan de early adopters, de groep klanten tot nu toe. Zo bezien is deze ontwikkeling een goed teken: kritiek kan immers bijdragen aan verbeteringen van zowel het apparaat als van de toepasbaarheid. Zie als voorbeeld onze eerdere post met als aandachtspunt “geluid”van de lucht-waterwarmtepomp al aan de orde geweest. Het nieuwe Bouwbesluit gaat nu regels opnemen om hinderlijke geluidsbelasting te beperken.

Kritiek op de warmtepomp –
Het luidt de volgende fase op weg naar een volwassen wordende techniek in

Warmtepomp krijgt kritiek – het pareren vraagt nieuwe kennis

Allereerst is kennis van de systeemopzet en deugdelijke, efficiente bouwwijzen nodig om zo tot goede toegankelijke praktijkvoorbeelden te komen. Sommige fouten worden nu nog op meerdere plaatsen gemaakt. Kennisontwikkeling, kennisdeling en opleiding van vakkundige installateurs kan dit gaandeweg gaan voorkomen. Partijen als het Nederlandse Platform Warmtepompen en Uneto-VNI (Techniek-Nederland) zijn bezig hier een rol in te vervullen. Met het groeien van kennis en kunde zullen de aantallen met goed resultaat afgeronde praktijktoepassingen toenemen. Dit zal wellicht ook tot kritiek leiden maar ongetwijfeld ook bijdragen aan meer succesvolle projecten.

De kritiek kan wellicht tot het temperen van soms wat te hoog gespannen verwachtingen leiden. Op zich is daar niets mis mee. De warmtepomp is weliswaar een veelzijdig toepasbare component bij verduurzamingsvraagstukken, zij is echter geen wonderkind…

______________________________________________________________________

Ziet u kritiek ook als basis voor een goed ontwerp?  bel of mail ons gerust!


Foto: martingijzenmijter.nl

Bronnen:
Artikel: Frank Agterberg, voorzitter DHPA
Lees ook onze eerdere post met als aandachtspunt “geluid” van een lucht-waterwarmtepomp