Op 24 April 2019 heeft het Ctgb besloten dat de beperking voor biocides voor de bestrijding van Legionella in drinkwater tot enkel prioritaire locaties zal komen te vervallen. Het Ctgb geeft hiermee ruimte aan eigenaren van niet-prioritaire leidingwaterinstallaties om hun grip op legionella en veilig drinkwater te vergroten.

Het Nederlandse legionellabeheer is gebouwd op de z.g. “ladder van VROM” waarbij op de onderste trede met de minst betwiste legionellabeheersingsmethoden begonnen dient te worden. Op trede 1 staan bijvoorbeeld de thermische bestrijdingsmethoden, in combinatie met het voorkomen van stagnatie. Behandeling m.b.v. microfiltratie of UV behoort ook tot de mogelijkheden. Het is alleen in bijzondere omstandigheden (“alles geprobeerd en toch niet legionellavrij”) en onder strikte voorwaarden, dat men mag doorgeklimmen naar de volgende trede. Tot dusver was dit alleen weggelegd voor de groep met zg. prioritaire installaties. Hiervoor gelden vanuit de Drinkwaterwet al strengere regels. Dat gaat vanaf nu dus langzaamaan veranderen.

Beheersystemen – de Ladder van V.R.O.M.

Voor de beheersing van de legionellarisico’s staan verschillende technieken ter beschikking. Toepassing daarvan is echter niet zonder risico’s. De volgorde van toelating van de inzet wordt daarom vaak gepresenteerd m.b.v. de “Ladder van VROM”. Daarbij is de gedachte dat getracht wordt de risico’s te beheersen, beginnend met de onderste trede. Dit zijn de technieken met de minste risico’s voor de volksgezondheid (“minste bijwerkingen”). Zodra blijkt, dat dit niet het gewenste resultaat heeft (en de eigenaar dit op de voorgeschreven wijze aan kan tonen) mag een trede geklommen worden, waarna andere technieken mogen worden toegepast.
De ladder telt op dit moment 3 treden:
1: Thermisch, fysisch en fotochemisch
2: Elektrochemisch
3: Chemisch

Met uitzondering van thermisch beheer geldt daarbij voor alle overige beheersystemen dat bij toepassingen deze gecertificeerd dienen te zijn op basis van de BRL-K14010.

Grip op legionella voor niet-prioritair

Legionellabeheer – één trede hoger op de Ladder van VROM wordt vanaf nu ook voor niet- prioriaire installaties mogelijk

Klimmen op de ladder niet zonder risico

Stel: een eigenaar houdt ondanks een gedegen en gedocumenteerde aanpak op basis van trede-1-technieken aanhoudend legionellaproblemen. Deze mag dus -mits door de toezichthouder toegelaten- doorklimmen naar hogere treden. Ongetwijfeld is dit beheersmatig een hele opluchting. Maar het zal duidelijk zijn dat technieken op trede 2 en 3 geavanceerde installaties en grotere risico’s met zich meebrengen. Op dit niveau worden mediumvreemde stoffen zoals koper, zilver of mogelijk chloorverbindingen aan het drinkwater toegevoegd. Begrijpelijk dat zowel de wetgever als de toezichthoudende instanties daarom strenge eisen stellen, niet alleen aan de wijze waarop dit gebeurt maar ook aan het beheer van de installaties.

Voor meer grip op legionella toch een trede hoger

Eigenaren met een niet-prioritaire installatie kennen formeel enkel een zorgplicht. Deze groep kent echter niet zelden een ingewikkelde drinkwater leidingloop en dito beheersvraagstukken. Het is voor hen dan ook zeer welkom dat zij zich niet langer afgesneden weten van de -vaak zeer effectieve- electrochemische beheerstechnieken. En ook de aanbieders daarvan zullen zich ongetwijfeld in de handen knijpen met deze vergroting van hun markt.

Aangezien de huidige specifiek genoemde trede-2 technieken nog deel uitmaken van een evaluatie zal de doorlooptijd van een nieuwe aanvraag helaas naar verwachting nog wel richting een jaar of langer gaan. Wij zullen de ontwikkelingen hoe-dan-ook nauwgezet blijven volgen.

______________________________________________________________________

Op zoek naar samenhangend legionellabeheer?  bel of mail ons gerust!


Foto: Ladder van VROM – uit eigen publicatie voor gemeentelijk beheer

Bronnen:
lees bericht Ctgb van 9 mei 2019 over dit onderwerp
lees hier meer over onze totaalaanpak van legionellabeheer
bekijk een overzicht van ISSO-publicaties op het gebied van Legionella