Wie zijn gebouw wil verduurzamen ontkomt niet aan die ene vraag: “wat levert het nou op?” Het antwoord is namelijk noodzakelijk om het effect van getroffen maatregelen te bewaken en dat bewaken begint met “meterstanden”. Zowel voor de financiële als voor de CO2-uitstoot verslaglegging is inzicht in de reductie van energieverbruik en in de bijbehorende kosten van belang. De haalbaarheid en daarmee de beslissing om bepaalde maatregelen al dan niet te treffen hangt er vaak direct mee samen. En als het verduurzamingsplan van aanpak goed is opgezet leidt het op termijn naar een fossiel-CO2-emmisievrije situatie.

Het frequent verzamelen van meterstanden is via onze meterstandenapp 1-2-3 zo gebeurd.

Meten is weten

Aangezien energieverbruik dient te worden afgerekend met de leverancier is een verbruiksmeter altijd al aanwezig. Het is dus enkel een kwestie van het op het juiste moment aflezen van de verbruiksmeterstanden. Het verschil tussen de meterstanden aan het eind t.o.v. het begin van een periode levert het energieverbruik over die periode. Simpel toch zou je zeggen, kwestie van aflezen en berekenen. Feit is echter dat dit in nog zeer weinig situaties op structurele basis gebeurt. Juist dát is voor het volgen en bewaken (monitoren) zo belangrijk.
Voor een enkel gebouw is dit vaak nog geen probleem. Maar wat als je gebouweigenaar of -beheerder bent en de verantwoordelijkheid over meerdere gebouwen met uiteenlopende huurders hebt?

Kan de slimme meter het werk niet doen?

Mits aanwezig kan een slimme meter je het opneemwerk uit handen nemen. Degene die de energierekeningen betaalt dient je dan wel toestemming te verlenen om de meetdata op te halen. Vaak is dat een -of meerdere- huurders. In dat laatste geval kan het verkrijgen van toestemming wel eens moeite kosten. Ook kan het zijn dat de gasmeter -nog- niet slim is gemaakt. Die moet dan alsnog handmatig worden opgenomen.
Al-met-al is het eenvoudiger om de meterstanden handmatig op te -laten- nemen. Zeker als het doorgeven van de meterstanden snel -via een app- kan gebeuren.

Of maak gebruik van onze meterstandenapp 1-2-3

Speciaal voor gebouweigenaren en -beheerders die zicht willen krijgen (en bewaren!) op het energieverbruik van hun gebouwen hebben wij een handige app (webapplicatie) ontwikkeld. Die werkt in 3 simpele stappen:

1: Scan met een smartphone de QR-code in de meterkast (kan ook via het klikken op een link zoals deze -> de meteropnemer wordt direct naar deze speciale (klantgebonden) website gestuurd,

2: Beantwoord een paar gerichte vragen,

3: Geef de meterstanden op en verstuur het formulier.

Alles bij elkaar kost dit de meteropnemer nog geen 2 minuten werk. Handig voor hem/haar is, dat de gegevens eveneens naar het door henzelf opgegeven e-mailadres worden gestuurd. Desgewenst kunnen ze via de website een vraag stellen die eenvoudig door de beheerder opgevolgd kan worden.

De aldus verzamelde meterstanden worden frequent (bijv. wekelijks) als overzichtelijk excel-bestand naar een of meer door de gebouweigenaar/ -beheerder zelf te kiezen e-mailadressen gestuurd. In deze vorm zijn ze zeer goed door een administratie te verwerken. Dat kan degewenst automatisch gebeuren.

______________________________________________________________________

Ook een op maat gemaakte meterstandenapp 1-2-3 ?  bel of mail ons gerust!


Foto: afbeeldingencollage met zoekmachine Startpage

Lees ons eerdere artikel over de noodzaak van het meten
Voor dubbellinkshandige meteropnemers gloort er ook hoop