Momenteel is er veel aandacht voor de warmtepomp en geluid. Met name de lucht-water warmtepompen die hun bronwarmte uit de omgevingslucht halen krijgen veel aandacht. Het is juist dìt type waar bij het verduurzamen van gebouwgebonden verwarming veel van wordt verwacht. In eerdere artikelen op deze website is hier al vaker aandacht besteed *).

Regelgeving v.w.b. geluidsgerelateerde eisen blijkt tot op heden onvoldoende met dit snel populair wordend installatiedeel rekening te houden. In de voor 2020 verwachte aanpassing van het Bouwbesluit 2012 wordt weliswaar een begin gemaakt, maar het lijkt erop dat het “simpel stellen” van een maximaal toelaatbare geluidsdruk (“maximaal 40 dB op de perceelgrens”) onvoldoende zal gaan blijken om overlast in druk bewoonde gebieden te gaan voorkomen. Te verwachten valt dat deze aanpassing nu al achterhaald is. Dat is ook niet helemaal onbegrijpelijk: het voorkomen van overlast door geluid is een ingewikkeld en deels subjectief onderwerp.

Warmtepomp en geluid niet te vermijden

De hoofdreden voor de verwachte opmars van de luchtwaterwarmtepomp is diens relatief eenvoudige inpasbaarheid in bestaande gebouwinstallaties. De daartoe noodzakelijke bronwarmtenunit moet daarbij feitelijk altijd in de buitenlucht staan. Het geluid dat uitstraalt is afkomstig van de koelcompressor (vergelijk het geluid dat een koelkast maakt) maar vooral van de ventilator die geforceerd buitenlucht door de unit blaast. En doordat daar veel lucht voor nodig is, is de ventilator ook relatief groot.

warmtepomp en geluid overlast leidt tot irritatie en soms zelfs tot ziekte

Stelling: geluid is een vorm van vervuiling.

Want – zeg eerlijk- wie wil er wonen in een verduurzaamde wijk waar vogels zachtjes fluiten …. onder begeleiding van draaiende warmtepompen?


Geluidsoverlast is afhankelijk van veel factoren

Uit psycho-akoestisch onderzoek (onder andere door ventilatorbouwer ebm-papst -zie bronvermelding) naar de mate van ervaren overlast ten gevolge van geluid veroorzaakt door ventilatoren komen o.a. de volgende beinvloedingsfactoren naar voren:

  • > geluidsniveau en -verdeling over het akoestisch spectrum (hard/zacht; scherp/dof, hoog/laag)
  • > plaats en duur van blootstelling (bv. trein of autoweg door de achtertuin)
  • > functie van de bron (stofzuiger of mechanische ventilatie)
  • > specifieke werking van het menselijk oor (gevoeliger voor het ene type geluid, en minder voor het andere type)
  • > perceptie van het geluid (verschilt van persoon tot persoon)
Aanvullende regelgeving is dringend gewenst

Interpretatie van de uitkomsten van dit ingewikkelde type onderzoek wijst uit dat bouwers van (ventilatoren en) warmtepompen met het gericht aanpassen van akoestische aspecten van het ontwerp nog een wereld kunnen winnen. Het valt echter te verwachten, dat de aldus noodzakelijke aanpassingen kostenverhogend en/of rendementsverlagend zullen werken. Zonder aanvullende wettelijke vereisten op dit gebied zullen de betere fabrikanten het op kosten afleggen omdat concurrenten, die zich van het geluidsoverlasteffect weinig aantrekken minder kosten hoeven maken. Dit is typisch een gebied dat op Europees niveau meer aandacht verdient want zeg eerlijk: wie zit er te wachten op een gasloos verduurzaamde woonwijk waar de vogels zachtjes fluiten …. onder begeleiding van draaiende warmtepompen?

______________________________________________________________________

Op zoek naar een nieuw geluid in uw advies?  bel of mail ons gerust!


Foto: Christian Supik (Fotografie) + Manuela Pleier (Design) via Pixabay
Bronnen:
*) lees: “warmtepomp krijgt kritiek” of “lucht-water-WP herriemaker”
Lees hier meer over het principe van de lucht-water warmtepomp
Gratis download Whitepaper “warmtepompen en geluid” bij vakblad warmtepompen


Naschrift :
Dit lezenswaardig artikel over omgaan met warmtepompgeluid verscheen in vakblad warmtepompen op 25-11-2019