In juli 2015 is de voorgenomen BHVBZ-wijziging opnieuw uitgesteld. De ingangsdatum is nog niet vastgesteld maar er wordt gesproken van medio 2016 of later. Het introduceren van extra ‘bottom-line’ zwembadparameters , o.a. voor luchtkwaliteit speelt hierbij een rol. De aanscherping van de eisen voor het gebonden chloor (of GBC = gebonden beschikbaar chloor) en pH lijken minder een punt van discussie.

Maar van uitstel van de BHVBZ-wijziging komt toch afstel?

BHVBZ-wijziging vóorzijn met een scan waterkwaliteit BHVBZ

voorbeeldscan waterkwaliteit BHVBZ

De GBC vormt een verzameling van gebonden-chloor-verbindingen zoals de mono-, di-, en trichlooraminen. Deze veroorzaken overlast voor de zwemmer en het badpersoneel. De eis zal naar verwachting naar 0,6 mg/l gaan (deze is nu nog 1,0 mg/l). Zwembaden waar de GBC nu -nog- voldoet aan de eisen zullen na BHVBZ-wijziging geconfronteerd gaan worden met frequentere overschrijding op deze waterparameter bij de maandelijkse metingen. Het GBC is een klasse III parameter.  Dit houdt in, dat een losstaande overschrijding van een bassin nog niet direct leidt tot een afkeur. De kans dat een serie van 3 wordt gemaakt (3 maanden op rij een overschrijding) neemt echter wel toe.

De voorgenomen aanscherping van de bandbreedte waarin de pH zich dient te bevinden kan ook voor nieuwe uitdagingen zorgen. Nu ligt wettelijke pH tussen 6,8 en 7,8 wat redelijk comfortabel is. De eis lijkt naar 7,0 – 7,6 te gaan. Dat zou dus een stevige aanscherping zijn.

Regeren is vooruitzien

Uitstel is soms afstel maar dat valt hier niet te verwachten.  Zoals zo vaak liggen de nieuwe eisen “ineens op je bord”. Als verantwoordelijk manager wil je dat natuurlijk niet. Je wilt nu al weten in hoeverre je door deze aangescherpte eisen meer risico gaat lopen op afkeur.

Het antwoord is natuurlijk: maak een analyse van je dagelijkse waterkwaliteitcijfers (of laat dit doen). Deze geven een schat aan historische informatie. Ze zeggen veel over je installaties en hoe deze bedreven worden. En heb je daar geen gelegenheid voor, laat het ons dan doen: met de scan waterkwaliteit BHVBZ

aanbod voor 2015:
waterkwaliteitscan -nu tijdelijk kosteloos- lees hier verder.

Een vervolgvraag kan zijn wat aan frequente overschrijdingen te doen is. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.