energie-efficiency: na de kleine bedrijven dienen nu ook de grote bedrijven snel een plan te hebben

Wellicht niet voor de kleinste ondernemingen en bedrijven maar toch iets om rekening mee te houden:

In 2012 stelde de Europese Commissie (EC) middels de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast dat bedrijven met minimaal 250 medewerkers of met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoeneen energieplan dienen te hebben. De regeling bepaalt dat de onderneming de energie-audit uiterlijk op 5 december 2015 uitvoert en vervolgens ten minste iedere vier jaar herhaalt.

energielabel

energie-efficiency – na de EPA-U voor kleine bedrijven verplicht de EED nu ook grote bedrijven tot actie

Deze scan geldt nu dus ook voor “groot” maar vergeet niet dat de toezichthoudende instanties sinds medio 2015 handhaven op het bezit van een geldig EPA-U label voor utiliteitsgebouwen. Recent nog heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de gewijzigde wetgeving.

WIST U dat bedrijven met een gasverbruik vanaf 50.000 m3 per jaar en/of een elektriciteitsverbruik hoger dan  25.000 kWh nu al een verplichting hebben om energiebesparende maatregelen te nemen?

Lees hier meer of bel ons voor een EPA-U maatwerkadvies.

Meer over EED en de verplichte energie-audit per 5 december 2015 leest u in kansen voor energie-efficiency met nieuwe richtlijn (EED) | RVO.nl