Skip to main content

Legionellabeheer vaak uitdaging

Legionellabeheer vaak uitdaging

Legionellabeheer van een gebouwenportefeuille die onder de zorgplicht valt kan een hele uitdaging zijn. De wetgever stelt namelijk niet van die eenduidige eisen zoals het geval bij prioritaire installaties. Daarover is het Drinkwaterbesluit heel duidelijk. En dat is logisch: het leeuwendeel van de Legionellabesmettingen in Nederland wordt nl. in prioritaire installaties opgelopen. Sterker nog: het […]

Biofilm sluipmoordenaar?

Biofilm sluipmoordenaar?

Biofilm in drinkwaterleidingen moeilijk te voorkomen Bestrijding van biofilm in drinkwaterleidingen heeft niet altijd en overal hoge prioriteit. Zolang maar geen legionella wordt gevonden is het blijkbaar al lang goed, zo lijkt ’t. Veel besmettingen vanuit ons drinkwater worden in West-Europa in badkamers opgelopen. Het woord ‘sanitair’ dat toch zoiets als ‘gezondheid’ betekent blijkt daar […]

Waterwerkbladen

Waterwerkbladen

Waterwerkbladen en herziening NEN1006 Alle leidingwaterinstallaties moeten voldoen aan de NEN1006. De herziene waterwerkbladen zijn nog niet van kracht, maar staan op dit moment nog online met het verzoek hier inhoudelijk op te reageren. De versies van oktober 2011 worden uiteindelijk vervangen door de versies Waterwerkbladen 2014. Nieuw in de -nu nog- conceptversie is werkblad […]