GB Techniek-Beheer gaat met O-Prognose in zee
CORP

Opzet van een conditiemeting of MJOP, met CORP of O-Prognose kunnen we alle kanten op . . .

Voor het uitvoeren van conditiemetingen en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen maken wij standaard gebruik van softwareapplicatie GB-CORP.
Onlangs is in aanvulling daarop gekozen voor de softwareapplicatie O-Prognose, een product van Plandatis.

Na jaren van ontwikkeling en inzet van het interne softwareplatform GB-CORP  behoort vanaf najaar 2017  ook een opzet binnen O-Prognose tot de mogelijkheden. Overigens betekent dit zeker niet het einde van CORP. Er is overduidelijk plaats voor beide platforms. Met de keuze voor O-Prognose wordt ingespeeld op de veranderende eisen van de markt op het gebied van professionalisering. Het draagt bij aan de toenemende vraag naar mogelijkheden tot verdergaande integratie van bedrijfsinformatie.

Er is overduidelijk plaats voor twee platforms voor de opzet van conditiemeting of MJOP

O-Prognose wordt gekenmerkt door haar flexibiliteit in de beheerfase. Wanneer een gebruiker efficiënt met meerjarenonderhoudsplannen moet kunnen werken is een goede softwareapplicatie onontbeerlijk. Alle functionaliteit om gegevens  naar je hand te zetten, te beheren en zò te presenteren zoals jij dat wilt, dient dan immers steeds binnen handbereik te zijn. Dat geldt voor gebruikers van O-Prognose, zeker ook in de beheerfase. Helaas heeft dat zijn prijs in de vorm van opzet- en gebruikerslicentiekosten.
Veel opdrachtgevers met beperktere wensen op dat gebied zijn niet bereid om hoge bedragen in software te investeren. De eigen softwaretoepassing van GB Techniek-Beheer GB-CORP genaam komt aan deze wensen tegemoet. Deze applicatie is in eigen beheer ontwikkeld met als eerste doel de opzet, uitwerking en presentatie van conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplannen.

GB-CORP de applicatie op Excelbasis voor Conditiemeting en MJOP

GB-CORP is ontwikkeld voor de allombekende kantoorapplicatie Excel (product van Microsoft). Als onderdeel van MS Office is het een softwareapplicatie die op bijna iedere PC in een kantooromgeving is gëinstalleerd. De resultaat van een conditiemeting of een MJOP is om die reden dan ook direct binnen Excel lees- en bewerkbaar. Gebruikers hoeven daarvoor dus geen ingewikkelde softwarecursussen te volgen. Een basisvaardigheid in Excel is genoeg om de resultaten te kunnen lezen of bewerken.

Aangezien de GB-CORP-software voortdurend en in eigen beheer wordt ontwikkeld, kunnen de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied steeds snel worden verwerkt. Ook kan op een vraag voor maatwerkrapportage snel en soepel worden ingespeeld. Niettemin is het gebruik ervan voor relaties van GB Techniek-Beheer geheel kostenloos.

CORP (in 1998 begonnen als Controle, Onderhoud, en Revisie Planningsysteem) is in 20 jaar uitgegroeid tot een bedrijfssoftwareapplicatie met vele mogelijkheden en spin-offs. Voorzichtige pogingen in 2008 om het als product in de markt te zetten bevestigden echter deze rol als intern bedrijfsgereedschap. Zo kan de dienst kostenneutraal worden aangeboden aan onze relaties.

Koppeling met O-Prognose bewijst kracht van GB-CORP

Bij het genomen besluit is ook aan bestaande klanten met een conditiemeting of MJOP opgezet in CORP gedacht. De afgelopen maanden is gewerkt aan koppelingen tussen beide platforms. Deze maken een conversie van een reeds bestaande CORP-database naar een O-Prognose elementenbibliotheek mogelijk. Ook kan een O-Prognoseproject na conversie worden ingelezen in een CORP-database.

de koppelmogelijkheden bewijzen de kracht van de samenwerking

Door deze koppelmogelijkheden wordt de kracht van de samenwerking nogmaals onderstreept. Doorontwikkeling van het ene systeem naar het andere wordt zo mogelijk gemaakt.


Foto: ginomarketing.ch

Bronnen:
Meer over onze meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s)
Voor meer over onze kijk op de opzet van zo’n plan klik hier
Website Website Plandatis, leverancier van O-Prognose