Het energetisch verduurzamen van een bestaand gebouw lukt je niet van de een op de andere dag. Los van wat er daar voor nodig is begint het met een samenhangend ontwerp, gedachte of plan. Vaak is het -extra- benodigde geld daarvoor de bottleneck. Soms is er al een vorm van (financiële) planning zoals een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het kan dan lonen om een maatwerk verduurzamingplan op te stellen en dat te integreren. Een zo opgezet duurzaam MJOP helpt je het kaf van het koren te scheiden.

Hoe een Duurzaam MJOP helpt met focussen

Een duurzaam MJOP -ook wel DMOP genoemd- is in essentie een plannings- en investeringsplan met -in de tijd afgezet (tot 30 jaar):

  • > de voor instandhouding van het gebouw benodigde planmatige werkzaamheden en kosten,
  • > daarmee in samenhang zijnde op haalbaarheid getoetste, individuele verduurzamingsactiviteiten.

Het is daarbij van belang om te kijken naar qua uitvoering logische combinaties van activiteiten. De veelgehoorde noodzaak om de Trias Energetica te volgen is hierbij niet meer vanzelfsprekend. Dit komt omdat de focus op inpassing van de verduurzaming binnen normale planmatige onderhoudsactiviteiten ligt. Uiteindelijk komt alles in een periode van 20-30 jaar een keer aan de beurt. We laten ons niet gek maken. Per slot van rekening hebben we tot 2050 nog 30 jaar!

duurzaam MJOP helpt

Energetische verduurzaming die in een MJOP is geïntegreerd krijgt financieel vleugels

Voordelen van zo’n aanpak zijn:

  • > minder overlast voor de gebruiker door de tijdslots die voor onderhoud zijn bedoeld te combineren met de gerelateerde verduurzamingsactiviteiten,
  • > gebruikmaking van de financiële hefboomwerking van het toch al noodzakelijke planmatige onderhoud,
  • > spreiding van investeringen: -veel- minder druk op de financiële middelen,

Nadelen – die zijn er ook- :

  • > door spreiding en ophanging aan “natuurlijke vervangingsmomenten” kan het zijn dat energetisch interessante kostenbesparende activiteiten soms even moeten wachten,
  • > de grote klapper ontbreekt – gekozen is voor de minder opzienbarende weg der geleidelijkheid,
  • > door het omkeren van activiteiten uit de Trias Energetica kunnen soms overbruggende maatregelen nodig zijn (bijv. een gasketel nog laten hangen totdat de thermische isolatie van het gebouw over 5 jaar aan de beurt is).
Wie kan zo’n duurzaam MJOP maken?

Het zal duidelijk zijn dat de opsteller van een DMOP veel kennis van het gebouw in kwestie dient te hebben. Los van kennis van de bouwkundige en installatietechnische staat (conditie) dient deze zicht te hebben of dit alles functioneel wel werkt zoals ook bedoeld (IPS). Daarnaast dienen de uitvoerbare en/of haalbare energetische verbeteringen kwantificeerbaar in beeld te zijn gebracht. Een EPA-U maatwerkadvies kan daartoe van nut zijn. Dit alles dient verwerkt in een meerjarig lopend plan te worden samengebracht. Zo’n duurzaam MJOP helpt je verder: met dat extra zetje van je MJOP.

______________________________________________________________________

Wilt u ook samenhang tussen MJOP en verduurzaming?  bel of mail ons!


afbeelding: www.maatwerkmetzorg.nl

bronnen:
Lees meer op Duurzaam meerjarenonderhoudsplan
Lees meer over IPS = Installatie Performance Scan