Duurzaam MeerJarenOnderhoudPlan aan de basis van waardeontwikkeling

Bij de planning en uitvoering van meerjarig onderhoud liggen volop mogelijkheden om te besparen. Slim onderhoud is het gevolg van dynamische instandhouding. Het hoogst haalbare resultaat wordt echter pas behaald wanneer de dynamische instandhoudingcyclus wordt gericht op waardeontwikkeling.

Het begrip duurzaam wordt hier gehanteerd aan de hand van de theorie van de drie P’s (People, Profit, Planet). Zodra in 4 stappen de cyclus van dynamische instandhouding op gang gebracht is ontstaan vele mogelijkheden om de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren. De beslissing om deze weg op te gaan is “Chefsache”: deze dient bij het hoogste leiding (eigenaar-/beheerders-directie) te liggen. Maar ook de implementatie is een verantwoordelijkheid op het hoogste niveau.

Het integreren van duurzame aspecten bij de dynamische instandhouding van een gebouw  resulteert niet alleen in een duurzamer gebouw en lagere energiebehoefte. Het draagt ook bij aan een beter leef- en werkklimaat en via die weg aan de beleving en tevredenheid van de gebruiker. Het legt -ook in geld- minder beslag op de middelen.

Op weg naar een DMOP: een duurzaam MJOP ?

Start met het ons programma installatiebeheer in 4 stappen. Integreer hierin de “Add-ons”. Laat u hierbij door ons begeleiden en neem de tijd om dit in te richten. Zoals elke organisatieaanpassing tijd en commitment  van alle betrokkenen van hoog tot laag vraagt, geldt dat zeker in dit geval met zijn vele raakvlakken in en buiten de organisatie.

Maar het kan ook anders: Door in plaats van gewoontegetrouw het onderhoudsplan te volgen, maakt u in de MJOP per gebouwelement of gebouwgebonden installatie een bredere, meer duurzame afweging. Niet alleen op investerings- en onderhoudskosten, maar ook op exploitatiekosten. Zo komen bij het maken of actualiseren van MJOP’s alternatieve technieken of producten in beeld die anders buiten beschouwing zouden blijven. Componenten met een laag energetisch rendement of hoge onderhoudskosten kunt u eerder laten vervangen.

_____________________________________________________________
Ook beginnen met waarde opbouwen? Stap 1= bel of mail ons!
_____________________________________________________________