Nederland heeft bij de implementatie van artikel 8 en 9 van de EPBD*) (Energy Performance Building Directive) gekozen voor een vrijwillig instrument voor installatieoptimalisatie. Deze in opdracht van de overheid ontwikkelde Installatie Performance Scan is bedoeld voor de beoordeling van klimaatinstallaties in utiliteitsgebouwen en collectieve woongebouwen.

De Installatie Performance Scan -ook wel IPS genoemd- is ontwikkeld als een nieuw gestandaardiseerd instrument om inzicht te krijgen in de verbetermogelijkheden van de klimaatinstallatie in gebouwen. Aanpak van de installatie op basis van de scan kan leiden tot een reductie van het energiegebruik en tot een reductie van de kans op storingen en comfortklachten. De Installatie Performance Scan grijpt daarmee aan op de klimaatinstallatie. En dat is nodig, want veel beheerders veronderstellen dat een dergelijke integrale check onderdeel is van het regulier onderhoud van de installatie. Vaak is dit echter niet het geval.

Het instrument en de methode is door RvO  in samenwerking met marktpartijen, zowel de installatiebranche als gebouweigenaren en -gebruikers ontwikkeld. Het vormt daarmee de-facto een standaard voor het in kaart brengen van het functioneren van de klimaatinstallaties. Dit komt de vergelijkbaarheid van de uitkomsten en daarmee de mogelijkheden tot benchmarking ten goede. Om deze redenen en juist omdat de nadruk gelegd wordt op eenvoudig te realiseren aanpassingen wordt de IPS door ons aangeboden als objectieve meetmethode voor dit functioneren. Wanneer deze scan door ons wordt uitgevoerd leidt dit tot concreet inzicht in -deels eenvoudig en zonder veel kosten- te nemen maatregelen. Bij uitvoeren van de voorgestelde maatregelen leidt dit tot:

  1. lager energiegebruik: uit onderzoek blijkt dat slecht functionerende installaties 5 tot 53% teveel energie verbruiken
  2. minder storingen
  3. verbeterd comfort / afname van de comfortklachten
  4. vermindering van de CO2-uitstoot, veroorzaakt door het gebouw

Kortom: de investering kan vrijwel altijd snel worden terugverdiend, is het niet direct in de vorm van lagere energiekosten dan toch in lagere onderhoudskosten.

Meer info? download hier een informatiebrochure over IPS (site rvo.nl)

______________________________________
Besparen is zo-goed-als onvermijdelijk,
dus bel of mail ons voor zo’n scan!

______________________________________