Gebouweigenaar wil effectief beheer van installaties 

Gebouwinstallaties zorgen voor `leefbaarheid` van een gebouw. Licht, klimaat, veiligheid of bescherming, een ongestoorde werking is onmisbaar. Daarnaast consumeren ze via energiegebruik een groot deel van het exploitatiebudget, of dat nu voor uw rekening of voor de gebruiker is. Steeds meer huurders-gebruikers selecteren o.b.v. `energieprestatie`.

In de gespannen (kantoor)gebouwmarkt zullen alleen effectief beheerbare en energiepresterende objecten op de shortlists van ruimtezoekende klanten komen bovendrijven. Een samenhangend inzicht in de factoren die aan deze kwaliteiten bijdragen is dus in toenemende mate onontbeerlijk. Onafhankelijk, practisch advies tegen aanvaardbare kosten. Zodat u kunt doen waar u voor staat: toegevoegde waarde aan uw klanten leveren.

natte koeltorenGB Techniek-Beheer heeft zich  vanuit deze conceptuele benadering gespecialiseerd in ondersteuning van gebouweigenaren waar het gaat om de instandhouding van gebouwgebonden installaties. Vanuit haar belang denkt zij mee met uw `zorg om de zorg` van uw klanten: een ongestoorde, veilige, energie- en verbruikskostenzuinige bedrijfsvoering.

Geheel onafhankelijk van partijen en merken stelt ze haar plannen op. Zij is in staat uw gebouwgebonden installaties in elk stadium van de levensduur, globaal of diepgaand in kaart te brengen en/of te controleren. Daarnaast kan zij -ad hoc of structureel- concrete aanpassingen adviseren. Maar daar blijft het niet bij. Zij begeleidt ook bij de praktische uitvoering van de adviezen.

Dus, hoe bijzonder een installatie ook is, voor ons is het een gewone installatie. Zoals we alle technische installaties beschouwen met de zorg die zij vragen. Of het nu gaat om de verwarming, de brandbeveiliging of de verlichtingsinstallatie. Zo zijn we in staat om alle installaties die deel uitmaken van uw vastgoed in samenhang in een totaalbeeld te vatten. U krijgt een compleet en ter zake kundig verhaal.

Kijk eens verder op onze website: Om wat voor soort objecten het ook gaat, kantoorgebouwen, laboratoria, universiteitsgebouwen, scholen, woongebouwen, theaters, sportgebouwen en zwembaden, we hebben ruime ervaring. Al kijken we voor ù wel steeds met een nieuwe, frisse blik!