Goed beheer van het circulaire zwembad komt niet uit de lucht vallen

Wat is een zwembad nou helemaal: een bak water, een bak zand als filter, een pomp om het water rond te pompen en een beetje chloor om het hygiënisch en veilig te houden, veel meer is het niet, toch?. Helaas wordt aan veilig zwemwater (steeds) hoge(re) wettelijke eisen gesteld. De verwarming en verlichting moet met “groene” energie en de energierekening mag niet te hoog worden. Gevolg van dit alles: uitgebreide en vaak complexe zwembad- en luchtbehandelingsinstallaties. Dit maakt voldoende kennis van zaken en goed beheer dus bittere noodzaak.

De publieke zwembaden hebben hun handen vol om de ontwikkelingen qua veiligheid en energie bij te houden. Tegelijkertijd is geschikt -technisch- personeel moeilijk te krijgen. Niet gek dus dat steeds vaker de hulp van externe gespecialiseerde partijen wordt ingeroepen om de belangrijkste technische taken uit te voeren. Maar goed beheer is echter duur.

Ingewikkelde installaties
goed beheer met GBS

Een gebouwbeheersysteem (GBS) zonder beheerder is als een bus zonder buschauffeur:  je komt niet waar je heen wilt . . .

De toekomst van een zwembad vraagt dus steeds vaker  ingewikkelder installaties. Tel daarbij op dat beheerspartijen -vaak in deeltijd en- op afstand de goede werking in de gaten willen kunnen houden en de noodzaak van een gebouwbeheersysteem is duidelijk. Een GBS zoals het vaak ook wordt genoemd maakt inzicht via internet of dataverbindingen tegen lage kosten mogelijk. Daarbij komt dat de geïntegreerde regeltechniek tegenwoordig zelf al veel signaleringstaken over kan nemen. Een bedrijfsabnormaliteit of storingsmelding kan daarbij gericht bij de beheerspartij worden afgeleverd. Deze is vervolgens in staat om op afstand mee te kijken en kan zonodig ingrijpen.

Optimalisatie door slimme bewakingssoftware

Wat de aanschaf van een GBS echt rendabel maakt is software om -energie-metingen te vergelijken met verwachtingspatronen en dit te interpreteren. Wanneer deze patronen als best-practice zijn opgesteld kan op afwijkingen daarvan worden gestuurd. Een overschrijding van een ondergrens (boven/onder) kan dan realtime worden worden geïnterpreteerd. Zo nodig kan melding worden gedaan of kan door de beheerder direct worden ingegrepen.

Voor efficiënt installatiebeheer is ‘het hebben van’ een GBS dus onvoldoende. Een GBS is zinloos zonder vakkundige ‘handen’ om het efficiënt in te zetten. Alleen zo kan de volle potentie van veilige en energiezuinige  installaties in zwembaden worden uitgenut en gewaarborgd. Het is de buschauffeur die je erheen brengt . . .

(Dit is het zevende artikel in een serie over het circulaire zwembad en wordt vervolgd)


Foto: http:\\www.DUpress.com

Bronnen: lees ook onze eerdere artikel over Smart Buildings