dynamisch onderhoud - cyclusMet alle ingredienten van de beheerscyclus gereed kan het dynamisch instandhoudingsproces beginnen. De uit te voeren werkzaamheden uit het MJOP kunnen worden bepaald (=jaarplan), worden gepland en uitgevoerd.

Na een evaluatie van de werkzaamheden kunnen conclusies voor bijsturing worden getrokken. Blijven de beoogde doelstellingen overeind of vallen deze tegen doordat de focus verslapt? Zodra de doelstellingen zijn heroverwogen kan de volgende cyclus beginnen. Desgewenst kunnen andere aspecten in de scan en beoordeling worden meegenomen.

scan-plan-act-evaluate

beheercyclus: de sleutel naar dynamische instandhouding

Naast de staat van onderhoud kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de aspecten het voldoen aan wet– en regelgeving, energieprestatie, veiligheid, afbreukrisico of doelmatigheid.

De plannen worden zo nauwkeuriger, veelzijdiger en snijden meer hout, ieder nieuwe ronde, iedere volgende dimensie die in de cyclus wordt ingebracht. Zodat u een steeds beter keuze kunt maken: een afgewogen en onderbouwde keuze.

Meerjarenonderhoudsplan_saldoverloopNa iedere uitvoeringsfase evalueren we de projecten: blijven de beoogde besparingen overeind of vallen deze tegen zodat extra focus noodzakelijk wordt?

Dynamische instandhouding wordt noodzaak!

Conditie– of afbreukrisicogestuurd onderhoud? Het eenvoudigweg uitvoeren van een opgesteld Meerjarenonderhoudsplan is niet meer van deze tijd. Een opzet volgens de beschreven cyclus stelt u echter in staat om bij veranderende omstandigheden andere afwegingen te maken zodat u uw budget toegesneden en slagvaardig aan kunt wenden.

dynamisch onderhoud cyclus“Scan-plan-doe-evalueer”, steeds opnieuw, maakt bijsturen mogelijk. Bepaal je richting en ga op weg. Een kostenbesparende of -ambitieuzer-een duurzame richting. Vorm om naar een DMOP: een duurzaam meerjarenonderhoudplan heeft vele voordelen. Lees hier meer over de voordelen van DMOP – duurzaam meerjarenonderhoud.