Conditiemeting van gebouwinstallaties

conditiemetingConditiemeting houdt in: het in kaart brengen van de huidige onderhoudstoestand. Een meting van de begintoestand (“0-situatie”) kan een uitgangspunt bij voorgenomen werkzaamheden vormen. Deze kan vervolgens naast de conditie van een gewenste toestand worden gelegd. Belangrijk daarbij is wel, dat de uitgangsituaties vergelijkbaar zijn. Iedere toestand levert een rapportcijfer: de uitslag van de Conditiemeting. Bij een nieuw gebouw is de conditie van de 0-situatie meestal zeer goed. Bij een ouder wordend gebouw gaat de conditie langzaam achteruit. Bij de 0-situatie kan dan een slechtere conditie horen. De conditie is dus een rapportcijfer voor het gebouwconditie. Voor het toekennen van dit rapportcijfer zijn doordachte meetprocessen opgesteld. De NEN 2767 -inmiddels veelgebruikt- beschrijft zo’n genormeerde methode, maar er zijn meerdere goed bruikbare methodieken.

Sinds 1 oktober 2011 is de NEN 2767-1 (methode) herzien. Met name op het gebied van situaties waarbij een gebouwelement meerdere gebreken kent is de norm aangepast. Ook is de methode voor samenvoeging van deelcondities eenduidiger geworden (conditiescoreaggregatie).
In 2017 is de NEN 2767-1 wederom herzien. De grootste aanpassing betreft de harmonisatie met de NEN 2767-4 welke voor infrastructurele bouwwerken is ontwikkeld.

Voor de opzet van de database, de conditiemeting en een eventueel MJOP wordt standaard gebruik gemaakt van GB-CORP. Dit is ontwikkeld op basis van kantoorapplicatie Excel (product van Microsoft). Als onderdeel van MS Office is het een softwareapplicatie die op bijna iedere PC in een kantooromgeving is gëinstalleerd. De resultaat van een conditiemeting of een MJOP is om die reden dan ook direct binnen Excel lees- en bewerkbaar. Gebruikers hoeven daarvoor dus geen ingewikkelde softwarecursussen te volgen. Een basisvaardigheid in Excel is genoeg om de resultaten te kunnen lezen of bewerken.

Sinds eind 2017 bestaat ook de mogelijkheid om de opzet in het progamma O-Prognose (Plandatis) te doen. Voor gebruikers met hogere eisen v.w.b. verdere inzet van de gegenereerde gegevens is dit een van de meest toegepaste applicaties, mede vanwege de veelzijdigheid van het pakket.

Waarom zou u voor GB Techniek-Beheer kiezen?

Zodra u heeft besloten de weg van gestructureerd onderhoud en beheer in te slaan (in welke vorm dan ook) haalt u met GB Techniek-Beheer een partner met ruime ervaring in huis. Dat geldt niet alleen voor de planning. De plannen moeten immers toch ook bekostigd en effectief en efficiënt uitgevoerd en geëxploiteerd kunnen worden:

  • Wij gebruiken praktische softwaretools ( NEN ConditieGenerator – deel van GB- CORP) om de conditiemeting volgens de meest recente NEN 2767 methode te uitvoeren en interpreteren. Om steeds boven op de actualiteit te kunnen zitten ontwikkelen wij deze in eigen beheer.
  • Wij kijken desgewenst al tijdens de planfase naar alle aspecten van de exploitatieperiode bijv. de energieprestatie van de voorgestelde oplossingen. Gecertificeerd voor het afgeven van Energielabels conform de BRL 9500-3 kunnen wij EPA-U maatwerkadviezen leveren (BRL9500-4) en deze desgewenst in de plannen verwerken.
  • Wij zijn als geen ander in staat de plannen optimaal op uw Meerjarenonderhoudsplan (MJP) af te stemmen.
  • Desgewenst vormen wij uw bestaande MJP om in een Duurzaam MJP!
  • Zowel in de advisering als bij de begeleiding van het gehele proces zijn wij uw onafhankelijke partner. Een flexibele partij zonder andere agenda of dubbele bodem.
  • Ook op het gebied van subsidies en fiscale zaken kunt u bij ons terecht. Wij werken samen met betrouwbare partijen.
  • Integratie van conditiemeting en energieprestatie vormt onze bedrijfsspeerpunt.

Niet overtuigd? – of al bereid tot concrete stappen?
Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op:

klik hier voor het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor een conditiemeting of MJOP


Klik hier voor een overzicht van de meest recente wijziging in de NEN 2767-1