Thermische isolatie van de gebouwde omgeving is een belangrijke stap richting energetische verduurzaming van vastgoed. Het is in eerste benadering een van de meest efficiënte vormen van verduurzaming. Realisatie gaat echter helaas vaak samen met prijsopdrijvend venijn in de details. Er is zelden sprake van zomaar een dakje na-isoleren. Aanpassingen van bijvoorbeeld de dakranden blijken ineens nodig. Het levert daardoor in de uitvoeringsfase vaak hoofdbrekens en hoge(re) kosten op. Ook blijkt goede raad hier vaak duur. De maatregel is mede daardoor weinig ‘sexy’. Toch blijkt -nader beschouwd- thermische isolatie extra efficiënt.

Isoleren extra efficiënt

In de berekende energiebesparing door isolatie wordt die t.g.v. een kleinere benodigde installatie en minder zware elektriciteitsaansluiting zelden meegenomen.


Wat bij elektrificatie in de isolatierentabiliteitsberekeningen namelijk wordt vergeten is het bijkomend voordeel van isolatie. Volg de volgende redenering eens:

  • => Door isolatie neemt de energiebehoefte af, wat zijn weerslag heeft op de benodigde grootte van de warmteopwekkende installaties. Die kunnen daardoor kleiner en soms goedkoper uitvallen,
  • => Bij elektrificatie (verhuizing van noodzakelijke inkoop van verwarmingsenergie van de gas- naar de elektriciteitsaansluiting) wordt de gasaansluiting -mogelijk- overbodig. Afkoppeling leidt tot het vervallen van het maandelijkse vastrecht voor gas. Tegelijkertijd is mogelijk een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig en neemt het vastrecht voor elektriciteit toe. Echter:
    • > Verregaande isolatie beperkt deze -vaak noodzakelijke- verzwaring van de E-aansluiting.
    • > Voor zover deze eenmalige kosten al zijn meegenomen kunnen ze minder hoog uitvallen.
    • > Als gevolg zullen de samenhangende maandelijkse transportkosten minder hard stijgen.

Dit alles maakt dus isolatie extra efficiënt. Nadeel is dat dit aandeel moeilijk valt de kwantificeren.

De nieuwe besparingsberekening

Bovenstaande maakt duidelijk, dat de effecten van een simpele maatregel als isoleren zeer uiteenlopend zijn. Waar de gebruikelijke (op een lineaire natuurkundige formule gebaseerde) besparingsberekening slechts enkele beïnvloedende parameters kent, kennen bovengenoemde factoren op voorhand nog veel onzekerheden. Gedetailleerd inzicht in de vastrechtstaffels van de verschillende netwerkbedrijven is nog te overzien. Inschatting vooraf van het effect op de eenmalige aansluitkosten door netwerkbedrijven is dat echter niet. Dit maakt een doorrekening van het uiteindelijke rentabiliteitseffect in elk individueel geval afzonderlijk nodig. De neiging om genoemde aspecten dan maar te vergeten is groot. Dat is echter jammer en onjuist. Het kan in ieder geval tot een onjuiste afweging van maatregelpakketten leiden.

______________________________________________________________________

Benieuwd naar werkelijke besparingspotentie?  bel of mail ons gerust!


Afbeelding: met dank aan Isover – Saint Gobain

Bronnen:
Lees meer over de verzwaring van de E-netwerkaansluiting