Per 2023 moeten kantoorgebouwen of gebouwen met een aangewezen kantoorfunctie voldoen aan energielabel C. Allereerst is het daarbij goed te weten, dat de verplichting om een kantoor naar label C te brengen een tussenstap is op weg naar energielabel A. Die eis geldt echter pas in 2030. Daarnaast is het belangrijk om te weten, dat genoemde eisen aan de gebouwde omgeving voortvloeien uit de Klimaatwet. Doel daarvan is een CO2-neutrale samenleving in jaar 2050. De gebouweigenaar is hiervoor verantwoordelijk.

Een eerste vraag is wat die kantoorfunctie inhoudt? Oftewel: voor welke gebouwen geldt de verplichting?

De volgende vraag zal zijn: “waar sta ik?”. Van veel kantoren is het label -nog- niet formeel bepaald. Die verplichting bestaat bijvoorbeeld pas vanaf het moment van verkoop of bij het afsluiten van een nieuwe verhuursovereenkomst.

Ter beantwoording van deze vragen zijn door RVO enkele handige tools ontwikkeld: de beslisboom geeft snel inzicht of de verplichting op een specifiek object van toepassing is. Ook is te bepalen welke stappen in geval het antwoord “ja” is moeten worden doorlopen. De beslisboom is een infographic waardoor de stappen visueel worden voorgesteld. Klik hier om de beslisboom in een nieuw venster in te zien.
Daarnaast is een tweede tool –praktijksituaties genaamd- beschikbaar. Deze tool geeft voorbeelden van de verschillende praktijksituaties die zich daarbij kunnen voordoen. Klik hier om ‘praktijksituaties’ in een nieuw venster te bekijken.

Kantoor naar energielabel C in 2023

Met de beslisboom en praktijksituaties is snel inzicht te krijgen in de te nemen stappen op weg naar een kantoor met energielabel C in 2023
(en label A in 2030)


Er is samenhang tussen de beide infographics: de blauw omcirkelde cijfers tonen de relaties tussen de beslisboom en de praktijksituaties, wat het inzicht vergroot. Bovengenoemde hulpmiddelen zijn handig om de stappen snel een beeld te krijgen die gezet moeten worden om een kantoor naar label C te krijgen.

Concrete maatregelen en hun consequenties

Voor een beeld van mogelijk te nemen maatregelen stelt RVO de Energiebesparingsverkenner Kantoren ter beschikking. Na downloaden en starten (let op: .exe-bestand kan met deze verkenner en eigen gegevens de huidige situatie op hoofdlijnen worden bepaald. Door hierna voorbeeldmaatregelen te kiezen ontstaat inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten, de terugverdientijd en het milieueffect -CO2-reductie per m2- van deze keuze. De uitkomsten zijn indicatief maar voor een globale indruk prima geschikt. Voor een betrouwbare opgave is het -laten- opstellen van een energiemaatwerkadvies aan te bevelen. Schakel daarvoor een gecertificeerde EPA-adviseur in. Kijkt u hiervoor op QBis.NL. Dit geldt ook voor het laten vaststellen en afmelden van het energielabel.

______________________________________________________________________

Begeleiding op weg naar een label C kantoor nodig?  bel of mail ons gerust!


Afbeelding:
Bronnen:
RVO.nl “in 4 stappen naar energielabel C of beter”
Energieslag “besparingsverkenner kantoren”
Weten welk gebouw C verplicht is? ga naar GIS-viewer (nieuw venster)