Privacyverklaring- zo doen wij dat

Al sinds haar oprichting in 1998 heeft GB Techniek-Beheer de privacy van de haar toevertrouwde persoonsinformatie hoog in het vaandel staan. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw privacygevoelige informatie omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zodra u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt, verwerkt GB Techniek-Beheer deze gegevens inclusief de persoonsgegevens over u. Hieronder ziet u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor en achternaam
– E-mailadres
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer bedrijf (vast)
– Telefoonnummer persoonlijk (mobiel)
– Skypenaam

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Deze kunnen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichtingen en vitaal belang.
 • Verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen
 • E-mailcontact
 • Telefonisch contact
 • Informatie over wijzigingen van diensten
Bewaartermijn

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: GB Techniek-Beheer houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: zolang persoon voor nieuwsbrief is ingeschreven (beheer via one-click-toegang tot gegevens)
 • Telefonisch contact: tot 5 jaar na laatste contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten: tot 5 jaar na laatste contact
Delen met derden

GB Techniek-Beheer verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is:

 • voor de uitvoering van een gemaakte afspraak of aangegane overeenkomst
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst, dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GB Techniek-Beheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

GB Techniek-Beheer neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen zoals de facto vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te -doen- corrigeren of te -doen-verwijderen. Maak hiervoor een afspraak met ons. Voor het uitoefenen van uw recht is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren en zo kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien of te -doen- verwijderen.

Cookies

GB Techniek-Beheer.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie voor uitleg het artikel ‘cookies instellen in uw browser‘. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen verwijderen. Wees u ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen in uw browser het functioneren van deze site kan beïnvloeden. (met dank aan VPNgids.nl)

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via webmaster@gbtechniek-beheer.nl.
Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen ons bedrijf omgaan kunt u vinden in ons privacy beleid en reglement.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u
op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.