quick-scans: wanneer snelheid voorop staat

Quick-scans geven snel inzicht in aspecten van installaties en/of van het installatiebeheer. Snelheid staat hierbij voorop. Dit leidt tot een globale analyse (“80/20-regel”).

Afhankelijk van de omvang van de installaties en de beschikbaarheid van gegevens van derden zijn de resultaten van quick-scans doorgaans binnen een week beschikbaar. Ze geven dus snel een gekwantificeerd beeld van het beschouwde aspect.

Een opname of inspectie ter plaatse is altijd nodig als de basis voor de quick-scan.

Het resultaat presenteren we in de vorm van een bondig, overzichtelijk en schriftelijk verslag.

Quick-scans zijn in het bijzonder geschikt wanneer een algemeen beeld volstaat. Ze worden door ons ook bij begeleidingstrajecten en voor procesanalyses ingezet en vormen daarna een goed uitgangspunt voor eventueel vervolgonderzoek.

Voor de volgende aandachtsvelden zijn specifieke Quick-scans ontwikkeld (klik op de afkorting):

aandachtsveldresultaatafkorting
energieverbruikinzicht in het energieverbruik van zowel gebouw als van de technische gebouwinstallatiesQS-E
energiebesparen met garantie *)schrijf in en begin direct met energie besparen (besparing gegarandeerd *)QS-EG
'erkende maatregelen' art. 2.15speciaal voor publieke zwembaden: inzicht in wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen (vlgns. Activiteitenbesluit art. 2.15)QS-EM
onderhoudinzicht in staat van onderhoud waarin de de technische gebouwinstallaties verkeren (bijv. “0-metingen”)QS-Oh
wet- en regelgevinginzicht in het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgevingQS-IWeR
RI&E Veiligheid en Milieuinzicht in de veiligheidsrisico’s van medewerkers, gebruikers en omgevingQS-VeM
PV-installatiesinzicht in kwaliteit en veiligheid van foto-voltaische (PV) installaties (obv NEN-EN-IEC 62446 en NEN 1010)QS-PV
bedrijfszekerheidinzicht in de mate waarin de bedrijfszekerheid van de technische gebouwinstallaties gewaarborgd isQS-B
waterkwaliteit BHVBZspeciaal voor publieke zwembaden: analyse van de dagelijkse waterkwaliteitmetingenQS-WQ
WP DataTables

 

Voor meer detailinformatie klik op de afkorting in bovenstaande tabel

___________________________________________________________
Quick aan de gang? bel of mail – aan ons zal het niet liggen!
___________________________________________________________