Bedrijfszekerheid vaak belangrijker dan stat van onderhoud.

Bij de quick-scan Bedrijfszekerheid installaties (QS-B) wordt de installatie specifiek vanuit het oogpunt van bedrijfszekerheid doorgelicht. Onderdelen worden gescand op gebreken en mankementen in functionaliteit. Een klein gebrek kan bij het ene installatiedeel immers grotere gevolgen voor de bedrijfsvoering hebben terwijl dat bij een ander onderdeel slechts een gering effect heeft. Inzicht in de werking en de samenhang van verschillende installaties evenals detailkennis van soorten en aard van (het ontstaan van) gebreken is hierbij van doorslaggevend belang.

Geringe gebreken met een groot afbreukrisico worden hierbij zichtbaar evenals onderdelen met grote gebreken die minder verstrekkende gevolgen hebben. Bij de screening wordt gebruikgemaakt van de door GB Techniek-Beheer ontwikkelde meetmethode die conditie en risico-inschattingscore kruist tot een conditieafhankelijke prioriteit.

  • Voordeel 1: U ziet direct waar de grootste kwetsbaarheden in de beschouwde installaties zitten,
  • Voordeel 2: Er ontstaat een prioriteitstelling vanuit risicomanagementperspectief,
  • Voordeel 3: De besteding van -gekorte- budgetten wordt een stuk eenvoudiger.

Een quick-scan Bedrijfszekerheid installaties kan relatief eenvoudig worden gecombineerd met de quick-scan Onderhoudstoestand (QS-Oh) waarbij de installaties vanuit twee invalshoeken worden beoordeeld op hun functioneren.

____________________________________________
Niet het risico van onverwachte uitval lopen?
bel of mail ons voor zo’n scan!

____________________________________________