Quickscan “erkende maatregelen” geeft snel en op maat inzicht in de wettelijk verplichte maatregelen voor energiebesparing (ROI < 5 jaar). Deze verplichting vloeit voort uit het Activiteitenbesluit (art. 2.15). De quickscan is gericht op -publieke- zwembaden.

Energiegebruik en de wettelijke besparingsverplichting:

In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is de verplichting opgenomen dat een eigenaar/beheerder van een inrichting alle bekende energiebesparende maatregelen treft die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder (de rendabele maatregelen).
Deze verplichting geldt zowel bij een jaarlijks elektriciteitsgebruik van 50.000 kWh (of meer) of een jaarlijks gebruik van 25.000 kubieke meter (of meer) aan aardgas(-equivalenten).  Voor de meeste publieke zwembaden zal deze regelgeving van toepassing zijn.

De optie “erkende maatregelenaanpak” biedt een overzichtelijke manier om te voldoen aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Werkwijze “erkende maatregelen”

De Quick-Scan Energie bestaat uit de volgende fasen:

  1. Inspectie ter plaatse, opname relevante gegevens gebouw en gebruik,
  2. Uitwerking,
  3. Quickscanrapport lijst met besparingen conform Activiteitenbesluit art. 2.15.

Gebruik wordt gemaakt van de groslijst zoals deze door Infomil ter beschikking wordt gesteld. Uitgaande van het zwembad in kwestie wordt deze lijst getoetst op relevantie. Hieruit volgt een overzcht met wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen.  Voordelen van de “erkende maatregelenaanpak” voor energiebesparing zijn:

  • Snel       : er ontstaat snel inzicht voor het betreffende zwembad
  • Erkend  : de aanpak voldoet aan de bottom-line gestelde wettelijke eisen
  • Kosten   : met beperkte kosten een op het zwembad toegespitst overzicht
  • Vervolg  : het overzicht biedt onderbouwing voor uitvoering van onderhoud

Klik hier voor de lijst met erkende maatregelen voor zwembaden van Infomil.

__________________________________________
Besparen is onvermijdelijk, begin dus goed:
bel of mail ons voor deze scan!

__________________________________________