Gegarandeerd energie(kosten) besparen (QS-EG)

Met deze quick-scan kan na een intake onmiddellijk met besparen gestart worden. Deze QS is met name ontwikkeld voor instellingen met een (wettelijke) besparingsverplichting, die op korte termijn aan de slag willen met energie besparen:

 • Een vooraf afgegeven besparingsgarantie garandeerd daarbij de minimale besparing gebaseerd op maatregelen met een terugverdientijd van max. 1 jaar.
 • Daarnaast wordt met een Quick-Scan Energie het besparingspotentieel met een langere terugverdientijd in kaart gebracht.
Wettelijke besparingsverplichting

In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is de verplichting opgenomen dat een drijver van een inrichting alle bekende energiebesparende maatregelen treft die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder (de rendabele maatregelen).
Deze verplichting geldt zowel bij een jaarlijks elektriciteitsgebruik van 50.000 kWh (of meer) of een jaarlijks gebruik van 25.000 kubieke meter (of meer) aan aardgas(-equivalenten).  Geen enkele instelling zal aldus ontkomen aan beperking van de energieconsumptie.
Voor nieuwbouw wordt een en ander geregeld via het Bouwbesluit (EPC-eisen). (Bron: http://www.infomil.nl)

Werkwijze : (besparen op gas; elektriciteit; energiekosten)

De Quick-Scan Energie met besparingsgarantie bestaat uit de volgende fasen:

 1. U verstrekt uw energieverbruiksgegevens en ontvangt een voorstel met besparingsgarantie op maatregelen met een ROI van max. 1 jaar.
 2. U gaat akkoord. U weet nu vooraf hoe hoog de minimaal gegarandeerde netto besparing is (d.w.z. na aftrek van kosten)
 3. Inrichting factuurverwerking en start meetdata-analyse, aansluitend 2 jaar lang besparingsadvies
 4. Inspectie ter plaatse, uitwerking en Quick-Scanrapport met besparingen met een langere terugverdientijd

Binnen de Quick-Scan wordt het installatieverbruik in kaart gebracht (Energie, water, kosten) en getoetst aan kentallen binnen de branche. Voordelen zijn:

 • Snel     : start energie/kosten besparing op korte termijn haalbaar,
 • Kosten  : er zijn per saldo geen kosten aan verbonden. Deze kunnen
  nl. worden verrekend met de besparingen.
 • Groei    : middels deze aanpak is uitbreiding naar een meeromvattend
  energiebesparingsconcept mogelijk.

____________________________________________
Voor gegarandeerd resultaat, bel of mail ons!
____________________________________________