Quick-Scan Inzicht Wet- en Regelgeving (QS-IWeR)

Wilt u snel inzicht of uw installaties voldoen aan Wet– en Regelgeving ?
In tijden waar onderhoudsbudgetten onder druk staan is inzicht in de “bottomline” een absolute noodzaak. U wilt immers in alle gevallen blijven voldoen aan de wet. Vaak is snel inzicht is geboden. Zeker waar het gecompliceerde objecten –van utilitaire– tot zwembadaccommodaties– betreft en diepgaand onderzoek niet nodig of gewenst is. Globaal inzicht volstaat. Dan is QS-IWeR iets voor u.

Hoe gaat zo’n quickscan in zijn werk?

De quickscan bestaat uit de volgende fasen:
1. Inspectie ter plaatse
2. Uitwerking van de inspectie
3. Rapportage: bondig en schriftelijk verslag

Wat kunt u met het resultaat?

Het resultaat van een Quickscan Wet- en Regelgeving wordt gepresenteerd als een overzicht per aangetroffen installatie met de wet– en regelgeving die daarop van toepassing is. Verder is aangegeven of en in hoeverre daarbij aan de gestelde eisen wordt voldaan zoals frequentie en wijze van inspectie, rapportage, opvolging.
De gegevens kunnen dienen als basis voor taakstelling van eigen medewerkers of van derden.

Wat kost zo’n Quickscan Onderhoudstaat?

De kosten voor een zwembadaccommodatie zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van de accommodatie. Door het globale karakter ervan zijn deze echter vaak beperkt. Daarbij hebben wij in 2015 een aanbod:

  • Als u interesse heeft in een Quickscan Wet- en Regelgeving en zich via onze website aanmeldt, nemen wij tijdelijk de reiskosten voor onze rekening.
Interesse in deze opstap naar verder beheer?

Een Quickscan Inzicht in Wet– en Regelgeving vormt een prima opstap naar meer (energie-) besparingen en gedegen beheer.

____________________________________________
Weten hoe-wet ervoor staat? bel of mail ons!
____________________________________________